FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Beroepsbevolking - Hoeksche Waard (cl)

Potentiële beroepsbevolking

Potentiële beroepsbevolking, per jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Potentiële beroepsbevolking, per kwartaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Potentiële beroepsbevolking, naar kenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Prognose potentiële beroepsbevolking (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (20-04-2023)
Samenstelling potentiële beroepsbevolking, naar kenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking, naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Potentiële beroepsbevolking naar herkomstland (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Beroepsbevolking

Beroepsbevolking, per jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, per kwartaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Ontwikkeling beroepsbevolking (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloze en werkzame beroepsbevolking, per kwartaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Werkzame en werkloze beroepsbevolking, per jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, naar kenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Samenstelling beroepsbevolking, naar kenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling beroepsbevolking, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling beroepsbevolking, naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling beroepsbevolking, naar geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Beroepsbevolking, naar regio

Ontwikkeling beroepsbevolking, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking naar kenmerken, per 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, aandeel 45+ naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, aandeel hoger onderwijs naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, aandeel 15-24-jarigen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, aandeel lager onderwijs naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, aandeel vrouwen naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, aandeel middelbaar onderwijs naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie, per kwartaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Arbeidsparticipatie, per jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Bruto en netto arbeidsparticipatie naar regio, per kwartaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar regio en kenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar kenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar onderwijsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Netto arbeidsparticipatie naar kenmerken en geboorteland ouders (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Onbenut arbeidspotentieel

Samenstelling arbeidsaanbod (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)
Onbenut arbeidspotentieel (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)
Onbenut arbeidspotentieel; naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)
Onbenut arbeidspotentieel naar onderwijsrichting (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(05-04-2024)
Onbenut arbeidspotentieel naar onderwijsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)
Onbenut arbeidspotentieel naar deelname onderwijs (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(05-04-2024)
Onbenut arbeidspotentieel naar geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)
Onbenut arbeidspotentieel naar migratieachtergrond (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(05-04-2024)

POWERED BY

powered by