FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Werkloosheid - Laarbeek

Werkloze beroepsbevolking

Werkloze beroepsbevolking
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Werkloze beroepsbevolking
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkzame en werkloze beroepsbevolking, per jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Samenstelling werkloze beroepsbevolking naar kenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking, naar geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Werkloosheidspercentage

Werkloosheidspercentage
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloosheidspercentage
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Werkloosheidspercentage naar regio en jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Top 10 laagste werkloosheidspercentage, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloosheidspercentage, naar regio en kwartaal
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Werkloosheidspercentage naar kenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ranking werkloosheidspercentage, naar provincie
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Top 10 hoogste werkloosheidspercentage, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloosheidspercentage, naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloosheidspercentage, naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloosheidspercentage, naar geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Ww-uitkeringen

WW-uitkeringen
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
WW-uitkeringen
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Ww-uitkeringen naar regio, jaarmutatie
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Ww-uitkeringen naar sector
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Ww-uitkeringen naar beroepsklasse
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Ww-uitkeringen naar sector, jaarmutatie
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Ww-uitkeringen naar beroepsklasse, jaarmutatie
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Ww-percentage, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Samenstelling ww-uitkeringen naar sector, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

Ww-uitkeringen naar persoonskenmerken

WW-uitkeringen naar persoonskenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Samenstelling WW-uitkeringen naar persoonskenmerken; per regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Samenstelling WW-uitkeringen naar persoonskenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Ww-uitkeringen naar kenmerken per regio, jaarmutatie (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Ww-uitkeringen naar persoonskenmerken, maandmutatie
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Ww-uitkeringen naar kenmerken per regio, maandmutatie (%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)
Samenstelling ww-uitkeringen naar persoonskenmerken |(%)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(24-06-2024)

Personen met een ww-uitkering

Personen met een WW-uitkering
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2024)
Personen met een ww-uitkering naar geslacht en leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2024)
Personen met een ww-uitkering naar geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2024)
Personen met een ww-uitkering naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2024)
Personen met een ww-uitkering naar regio, maandmutatie
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2024)
Samenstelling personen met een ww-uitkering naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2024)
Personen met een ww-uitkering naar regio, jaarmutatie
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-06-2024)

POWERED BY

powered by