FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Beroepsbevolking - Oirschot

Potentiële beroepsbevolking

Potentiële beroepsbevolking, per jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Potentiële beroepsbevolking, per kwartaal
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Potentiële beroepsbevolking, naar kenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Prognose potentiële beroepsbevolking
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (20-04-2023)
Samenstelling potentiële beroepsbevolking, naar kenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking, naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Potentiële beroepsbevolking naar herkomstland
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Beroepsbevolking

Beroepsbevolking, per jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, per kwartaal
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Ontwikkeling beroepsbevolking
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloze en werkzame beroepsbevolking, per kwartaal
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Werkzame en werkloze beroepsbevolking, per jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, naar kenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Samenstelling beroepsbevolking, naar kenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling beroepsbevolking, naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling beroepsbevolking, naar geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Beroepsbevolking, naar regio

Ontwikkeling beroepsbevolking, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking naar kenmerken, per 1.000 inwoners van 15-74 jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, aandeel 45+ naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, aandeel hoger onderwijs naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, aandeel 15-24-jarigen
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, aandeel lager onderwijs naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, aandeel vrouwen naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Beroepsbevolking, aandeel middelbaar onderwijs naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie, per kwartaal
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Arbeidsparticipatie, per jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Bruto en netto arbeidsparticipatie naar regio, per kwartaal
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar regio en kenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar kenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar onderwijsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Netto arbeidsparticipatie naar kenmerken en geboorteland ouders
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Onbenut arbeidspotentieel

Samenstelling arbeidsaanbod
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)
Onbenut arbeidspotentieel
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)
Onbenut arbeidspotentieel naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)
Onbenut arbeidspotentieel naar onderwijsrichting
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(05-04-2024)
Onbenut arbeidspotentieel naar onderwijsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)
Onbenut arbeidspotentieel naar deelname onderwijs
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(05-04-2024)
Onbenut arbeidspotentieel naar geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)
Onbenut arbeidspotentieel naar migratieachtergrond
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(05-04-2024)

POWERED BY

powered by