FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Arbeidsdeelname
Arbeidsmarktsituatie jongeren
Sociale zekerheid
WW-uitkeringen
Geregistreerde werkzoekenden (GWU)
Werkgelegenheid
Werkenden
Flexwerk
Vacatures (UWV)
Vacatures (Jobfeed)
Banenafspraak
Beschut werk
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktmobiliteit
Conjunctuur
Macro-economie
Bedrijven
Innovatie en R&D
Internationale handel
NOW
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Voortijdig schoolverlaters (vsv)
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Stages en leerbanen
Professionele skills
IT skills
Soft skills
Taal skills

Arbeidsdeelname - Rotterdam

Werkloze beroepsbevolking

Werkloze beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Werkloze beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Werkloze beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Werkloze beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-01-2023)

Potentiële beroepsbevolking

Potentiële beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Potentiële beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Potentiële beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Potentiële beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Potentiële beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Samenstelling potentiële beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)

Beroepsbevolking

Beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-01-2023)
Beroepsbevolking, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking, naar leeftijdsgroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking, naar kenmerken
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)

Werkzame beroepsbevolking

Werkzame beroepsbevolking, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-01-2023)
Aantal werkzame personen naar provincie per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-10-2022)
Werkzame beroepsbevolking
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)

Regionale kerncijfers

Regionale rekeningen, werkzame personen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (28-10-2022)

Arbeidsparticipatie

Bruto en netto arbeidsparticipatie
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto en netto arbeidsparticipatie, per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar kenmerken
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar kenmerken en regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Bruto arbeidsparticipatie, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)

Onbenut arbeidspotentieel

Onbenut arbeidspotentieel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(16-01-2023)
Onbenut arbeidspotentieel, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(16-01-2023)
Onbenut arbeidspotentieel, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Onbenut arbeidspotentieel, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(16-01-2023)

POWERED BY

powered by