FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkloosheidspercentage naar regio (AIZ 3.0)

Potentiële beroepsbevolking (Beroeps- en niet-beroepsbevolking): personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Beroepsbevolking: Werkenden en werkzoekenden zonder baan; iedereen met een leeftijd tussen de 15 en 75 jaar, die minstens 1 uur per week betaalde arbeid verricht (werkzame beroepsbevolking) of recent naar betaald werk heeft gezocht en daarvoor direct beschikbaar is (werkloze beroepsbevolking).

Bruto arbeidsparticipatie: Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Werkloosheidspercentage: De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Netto arbeidsparticipatie: Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Peilmoment: jaargemiddelde

Bron: CBS

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by