FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aantal gestopte vestigingen_1 (AIZ 3.0)

Vestiging: Locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon. 

Opheffingen: Het aantal verdwenen vestigingen, wat feitelijk neerkomt op alle opheffingen tussen het peilmoment in het beschreven jaar en het peilmoment een jaar later.

Peilmoment: 1 april

Bron: LISA

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by