FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Vacatures

Binnen het thema vacatures geven we inzicht in ontwikkelingen en cijfers van de regionale vacaturemarkt naar opleidingsniveau, beroep en sector. De ontwikkeling van het aantal vacatures wordt bepaald door twee ontwikkelingen: uitbreidings- en vervangingsvacatures (die ontstaan door vervangingsvraag en baanwisselingen). Het aantal vacatures is een belangrijke indicator van de conjunctuur. Om inzicht te geven in de ontwikkeling en het niveau van de vacatures maken we gebruik van de indicatoren online ontstane vacatures (Textkernel), online openstaande vacatures (Textkernel), totaal ontstane vacatures (UWV), totaal openstaande vacatures (UWV) en vacaturegraad.

Online ontstane vacatures

Online ontstane vacatures

Hoe groot is het aantal online ontstane vacatures in de regio? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen geweest? Ligt het aantal online ontstane vacatures in de regio in vergelijking met eerdere kwartalen op een hoog of laag niveau.
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het aantal online ontstane vacatures naar beroepsklasse. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-05-2024)

Ontwikkeling online ontstane vacatures naar regio

Kent de regio een relatief positieve of negatieve ontwikkeling van het aantal online ontstane vacatures? In onderstaande visualisatie tonen we de procentuele ontwikkeling van het aantal online ontstane vacatures in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Wat zijn de verschillen tussen regio’s?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de regionale verschillen in de ontwikkeling van het aantal online ontstane vacatures naar beroepsklasse.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-05-2024)

Online ontstane vacatures naar beroepsklasse en -niveau

Wat is de regionale samenstelling van het aantal online ontstane vacatures naar beroepsklasse en beroepsniveau? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het aantal online ontstane vacatures naar beroepsklasse en beroepsniveau? Welke beroepsklasse kent het grootste aantal online ontstane vacatures in de regio?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de sectorale samenstelling van eerdere kwartalen. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(15-05-2024)

Online openstaande vacatures

Online openstaande vacatures

Hoe groot is het aantal online openstaande vacatures in de regio? Wat is de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen geweest? Ligt het aantal online openstaande vacatures in de regio in vergelijking met eerdere kwartalen op een hoog of laag niveau.
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het aantal online openstaande vacatures naar beroepsklasse. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(13-05-2024)

Ontwikkeling online openstaande vacatures naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(13-05-2024)

Online openstaande vacatures naar beroepsklasse en -niveau

Wat is de regionale samenstelling van het aantal online openstaande vacatures naar beroepsklasse en beroepsniveau? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van het aantal online openstaande vacatures naar beroepsklasse en beroepsniveau? Welke beroepsklasse kent het grootste aantal online openstaande vacatures in de regio?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in de sectorale samenstelling van eerdere kwartalen. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(13-05-2024)

Vacaturegraad (online)

Vacaturegraad (online), naar beroepsklasse

Welke beroepsklassen kennen in de regio de hoogste vacaturegraad? Voor welke beroepsklassen is de vacaturegaard het laagste? Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de vacaturegraad naar beroepsklasse voor eerdere kwartalen te bekijken.
We definiëren de vacaturegraad binnen ArbeidsmarktInZicht als het aantal online openstaande vacatures per 1.000 werkenden. Aan het einde van elk kwartaal kijken we hoeveel online vacatures er open staan. Het betreft dan ook de vacaturegraad aan het einde van het kwartaal. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(13-05-2024)

Vacaturegraad (online), naar sector

Welke sectoren kennen in de regio de hoogste vacaturegraad? Voor welke sectoren is de vacaturegaard het laagste? Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de vacaturegraad naar sector voor eerdere kwartalen te bekijken.
We definiëren de vacaturegraad binnen ArbeidsmarktInZicht als het aantal online openstaande vacatures per 1.000 werkenden. Aan het einde van elk kwartaal kijken we hoeveel online vacatures er open staan. Het betreft dan ook de vacaturegraad aan het einde van het kwartaal.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel/EBB(29-03-2024)

Vacaturegraad (online), naar regio en sector

Welke verschillen bestaan er tussen regio’s in de vacaturegraad naar sector? In onderstaande visualisatie tonen we de totale vacaturegraad naar regio. Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om de regionale verschillen in de vacaturegraad naar sector te bekijken door een van de sectoren te selecteren.
We definiëren de vacaturegraad binnen ArbeidsmarktInZicht als het aantal online openstaande vacatures per 1.000 werkenden. Aan het einde van elk kwartaal kijken we hoeveel online vacatures er open staan. Het betreft dan ook de vacaturegraad aan het einde van het kwartaal.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel/EBB(29-03-2024)

POWERED BY

powered by