FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Investeringen

Binnen het thema investeringen geven we inzicht in de ontwikkeling en het niveau van de regionale investeringen. Hoe groot is de jaarlijkse investering in materiële vaste activa? Is deze omvang het afgelopen jaar toe- of afgenomen? Kent de regio een relatief hoge of lage investeringsquote? Wat is de samenstelling van de investeringen naar type en bedrijfstak? Welke bedrijfstakken kennen een relatief hoge investeringsquote? Verwachten ondernemers het komende jaar meer of minder te gaan investeren?  In hoeverre wijkt de realisatie van het aantal investeringen af van de verwachte ontwikkeling?

Investeringen totaal

Investeringen in materiële vaste activa, naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)

Investeringen in materiële vaste activa

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)

Ontwikkeling investeringen in materiële vaste activa (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)

Investeringen naar type

Investeringen in materiële vaste activa (type investering)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)

Investeringen in materiële vaste activa naar type investering

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)

Investeringen naar bedrijfstak

Investeringen in materiële vaste activa (bedrijfstak)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)

Investeringen in materiële vaste activa naar bedrijfstak

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)

Investeringen in materiële vaste activa naar bedrijfstak (%), naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (05-06-2024)

Verwachte investeringen

Verwachte investeringen

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Verwachte investeringen, naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

Verwachte investeringen naar bedrijfstak, Nederland

Let op: de waarden in deze grafiek zijn alleen beschikbaar op het niveau van Nederland.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (27-06-2024)

POWERED BY

powered by