FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Hoger onderwijs

Binnen het thema hoger onderwijs geven we inzicht in data omtrent het hoger onderwijs (ho). Hoe groot is het aantal studenten binnen het hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo)? Wat zijn de verwachtingen voor de aantallen studenten binnen het hbo en wo? Hoe groot is de jaarlijkse instroom in het hoger onderwijs? In welke opleidingsrichting stromen studenten in? Hoe groot is in de instroom in een bètatechnische ho-opleiding? Hoeveel studenten binnen het hbo en wo behalen jaarlijks een diploma? Wat is daarbij het aandeel van internationale studenten? Wat is de herkomst van deze internationale ho-gediplomeerden?

Studenten ho

Aantal studenten hoger onderwijs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Aantal studenten hbo naar type

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Aantal studenten wo naar type

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Prognose studenten ho

Ontwikkeling studentenprognose hoger onderwijs (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Studentenprognose hoger onderwijs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Ontwikkeling studentenprognose hoger onderwijs naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-05-2024)

Instroom in het ho

Instroom studenten hoger onderwijs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Instroom studenten hbo naar type onderwijs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Instroom studenten wo naar type onderwijs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Gediplomeerden ho

Gediplomeerden hoger onderwijs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Gediplomeerden hbo naar type onderwijs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Gediplomeerden wo naar type onderwijs

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (03-04-2024)

Internationaal talent

Internationale gediplomeerde schoolverlaters

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)

Aandeel internationale gediplomeerde schoolverlaters (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)

Aantal internationale gediplomeerde schoolverlaters naar onderwijsrichting

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(02-04-2024)

POWERED BY

powered by