FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Ontwikkeling arbeidsmarktspanning naar beroepsgroep (vacatures) (AIZ 3.0)

Spanningsindicator: Indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt die wordt berekend door het aantal openstaande vacatures te delen door het aantal personen met een WW-uitkering met een verstreken WW-duur van minder dan een half jaar. Deze grootheden worden gebruikt als benadering van de openstaande vraag en direct beschikbaar aanbod. Een score > 1,5 is gunstig voor werkzoekenden; er is meer vraag dan aanbod (typering krap). Wanneer de score > 4,0 is de situatie zeer krap. Een score lager dan 0,67 is ongunstig voor werkzoekenden; er is meer aanbod dan vraag. Bij een score < 0,25 is de situatie zeer ruim. Bij een score tussen 0,67 en 1,5 is er sprake van evenwicht op de arbeidsmarkt.

De spanningsindicator voor COROP gebieden en Overige regio's zijn geschat op basis van de online ontstane vacatures van Textkernel en de spanningsindicator het van UWV.

Peilmoment: einde van het kwartaal

Bron: UWV

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by