FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

RaboResearch: Brede welvaart nauwelijks veranderd

Belangrijke inzichten
  • RaboResearch heeft in hun Economiepodcast de brede welvaart in Nederland onder de loep genomen. In de afgelopen jaren (2019 – 2020) is de brede welvaart, op zowel regionaal als landelijk niveau, vrijwel stabiel gebleven.

  • Kijkende naar onderliggende dimensies zijn er wel ontwikkelingen geweest. Zo zijn de gezondheid, subjectief welzijn (geluk en tevredenheid) en huisvesting afgenomen terwijl de baanzekerheid en het inkomen erop vooruit zijn gegaan. De grote drijfveer van deze ontwikkelingen is met name de coronacrisis. Vanwege de overheidssteun zijn weinig banen verdwenen en het inkomen is overeind gebleven.

  • Voor de regionale trends is opvallend dat de stadsregio’s (bv. Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, Delfzijl en Zuid-Limburg) het minder goed doen vergeleken met gebieden daarbuiten (bv. Haarlem, het Groene Hart, de Achterhoek en Twente).

  • Daarnaast zijn de verschillen tussen de top-regio’s en minder goed presterende regio’s groter geworden. Als we kijken naar de minder goed presterende regio’s, heeft elke regio een eigen dimensie waarop lager dan gemiddeld wordt gescoord. Zo scoort Zuid-Limburg lager op maatschappelijke betrokkenheid terwijl Delfzijl lager scoort op huisvesting. De verschillen binnen regio’s zijn echter groter dan tussen de regio’s. Denk hierbij aan verschillen tussen gemeenten, wijken en buurten maar ook tussen groepen mensen.

  • Brede welvaart blijft een belangrijke indicator om te meten, aangezien dit meer zegt over de welvaart van een regio dan alleen een economische maatstaf zoals het bbp. Een stad kan economisch weliswaar groeien, maar deze groei trekt inwoners aan wat uiteindelijk zal leiden tot meer verkeer, een daling van de luchtkwaliteit en een daling van de veiligheid. Ondanks economische groei, daalt de brede welvaart dus in enkele opzichten. Cijfers over brede welvaart zijn daarom een goed beginpunt voor het maken regionaal beleid.

 
Luister verder

Benieuwd naar de volledige podcast van RaboResearch over de brede welvaart op landelijk en regionaal niveau? Klik op de link hieronder om naar de podcast te gaan.

 
RaboResearch: Brede welvaart nauwelijks veranderd, maar regionale verschillen onder de motorkap

 

POWERED BY

powered by