FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

145 snelle groeiers in Overijssel

Belangrijkste inzichten
  • Overijssel kent in 2018 145 snel groeiende vestigingen: 2% van het totaal aantal Overijsselse vestigingen met meer dan 10 werknemers 
  • Overijssel kent vanaf 2013 een stijgende trend van het aantal snelle groeiers. In 2018 kent Overijssel een kleine afname van het aantal snelle groeiers
  • Het aantal snelle groeiers ligt in Overijssel in 2018 nog iets onder het niveau van snelle groeiers in 2010 (330 snelle groeiers)
  • Bijna één op de drie snelle Overijsselse groeiers was in 2018 actief in de sectoren sectoren groothandel, specialistische zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie
Aantal snelle groeiers in overijssel neemt iets af

Het Overijsselse bedrijfsleven kent in 2018 145 snel groeiende vestigingen: 2,0% van het totaal aantal vestigingen met meer dan 10 werknemers. Een jaar eerder lag het aantal snelle groeiers met 154 snelle groeiers op een iets hoger niveau. Het aandeel snelle groeiers in het totaal aantal vestiging met meer dan 10 werknemers in Overijssel komt overeen met het landelijke percentage (2,0%). 

Vanaf 2010 was er in Overijssel sprake van een dalende trend in het aantal snelle groeiers als gevolg van de economische crisis. Door het economische herstel is vanaf 2013 weer sprake van een stijgende trend in het aantal snelle groeiers. Het niveau van de snelle groeiers ligt in Overijssel in 2018 boven het niveau van 2010 (138 snelle groeiers). 
Om aangemerkt te worden als snelle groeier moet een vestiging na drie jaar minimaal vijftig banen hebben en 60 procent of meer zijn gegroeid in het aantal banen. 

Snelgroeiende vestigingen, Overijssel
Snelle groeiers vaak in handel en vervoer en opslag

Bijna één op de drie snelle Overijsselse groeiers was in 2018 actief in de sectoren groothandel, specialistische zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie. De sectoren  welzijn en vervoer en opslag maken in Overijssel de top vijf van sectoren met de meeste snelle groeiers compleet. 

Top 10 snelle groeiers naar sector, Overijssel

 

POWERED BY

powered by