FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

310 snelle groeiers in Brabant

Belangrijkste inzichten
  • Brabant kent in 2018 310 snel groeiende vestigingen: 2% van het totaal aantal Brabantse vestigingen met meer dan 10 werknemers 
  • Brabant kent vanaf 2014 een stijgende trend van het aantal snelle groeiers.
  • Het aantal snelle groeiers ligt in Brabant in 2018 nog iets onder het niveau van snelle groeiers in 2010 (330 snelle groeiers)
  • Bijna één op de drie snelle Brabantse groeiers was in 2018 actief in de sectoren groothandel, vervoer en opslag en detailhandel
Aantal snelle groeiers in Brabant blijft stabiel

Het Brabantse bedrijfsleven kent in 2018 310 snel groeiende vestigingen: 2,0% van het totaal aantal vestigingen met meer dan 10 werknemers. Een jaar eerder lag het aantal snelle groeiers op een vergelijkbaar niveau. Het aandeel snelle groeiers in het totaal aantal vestiging met meer dan 10 werknemers in Brabant komt overeen met het landelijke percentage (2,0%). 

Vanaf 2010 was er in Brabant sprake van een dalende trend in het aantal snelle groeiers als gevolg van de economische crisis. Door het economische herstel is vanaf 2014 weer sprake van een stijgende trend in het aantal snelle groeiers. Het niveau van de snelle groeiers ligt in Brabant in 2018 nog iets onder het niveau van 2010 (330 snelle groeiers). 
Om aangemerkt te worden als snelle groeier moet een vestiging na drie jaar minimaal vijftig banen hebben en 60 procent of meer zijn gegroeid in het aantal banen. 

Snelgroeiende vestigingen, Brabant
Snelle groeiers vaak in handel en vervoer en opslag

Bijna één op de drie snelle Brabantse groeiers was in 2018 actief in de sectoren groothandel, vervoer en opslag en detailhandel. De sectoren specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid maken in Brabant de top vijf van sectoren met de meeste snelle groeiers compleet. 

Top 10 snelle groeiers naar sector, Brabant

 

POWERED BY

powered by