FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

5.000 mensen in 2020 overleden in Midden-Brabant

Belangrijkste inzichten
 • In 2020 overleden ruim 26 duizend mensen in Noord-Brabant, bijna 3.500 (15%) meer dan verwacht voor dit jaar.
 • In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant overleden in 2020 bijna 5.000 mensen, 800 (19,3%) meer dan in het jaar 2019.
 • Het aantal sterftegevallen per duizend inwoners is in Midden-Brabant van 8,7 in 2019 naar 10,3 in 2020 gestegen. In vergelijking met Nederland (0,9 per duizend inwoners) ligt het aantal overledenen in Midden-Brabant in 2020 relatief hoog (1,6). 
 • In Nederland overleden er relatief veel Wlz-zorggebruikers, mannen en ouderen. 
 • De sterfte was vooral hoog in het voorjaar, tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. Maar ook tijdens de hittegolf en de tweede golf van de corona-epidemie stierven meer mensen dan verwacht. 
 • De gemiddelde levensverwachting in Nederland daalde in 2020.
Wat is oversterfte?

Wat is oversterfte precies? Tanja Traag, CBS onderzoeker, hoofdsocioloog en deskundige op dit gebied geeft in onderstaande video een toelichting van dit begrip. 

Oversterfte Noord-brabant in 2020 15 procent

In 2020 overleden ruim 26 duizend mensen in Noord-Brabant, bijna 3.500 (15%) meer dan verwacht voor dit jaar. Vooral tijdens de eerste golf van het coronavirus in het voorjaar stierven veel mensen. Maar ook tijdens de hittegolf in augustus en tijdens de tweede coronagolf die begon in het najaar was de sterfte buitengewoon hoog.

Met 15% kent Noord-Brabant ten opzichte van Nederland (10%) een relatief hoge oversterfte. Sterker nog, Noord-Brabant (15%), Flevoland (13%) en Limburg (12,9%) kenden in 2020 de grootste oversterfte. Dat Noord-Brabant in 2020 de grootste relatieve oversterfte kende, komt vooral door de eerste golf van het coronavirus in het voorjaar. De oversterfte tijdens de tweede golf in het najaar van 2020 was meer verspreid over Nederland. In de provincies Groningen (0,4%) en Friesland (1,1%) ligt de oversterfte in 2020 een stuk lager dan in de andere provincies. 

Oversterfte in 2020, naar provincie
5.000 mensen overleden in midden-brabant in 2020

In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant overleden in 2020 bijna 5.000 mensen, hetgeen 800 overledenen meer zijn dan in het jaar 2019 (19,3%). Het aantal sterftegevallen per duizend inwoners is in Midden-Brabant van 8,7 in 2019 naar 10,3 in 2020 gestegen. Ook in Nederland is het aantal sterftegevallen per duizend inwoners tussen 2019 en 2020 gestegen, een toename van 0,9 sterftegevallen per duizend inwoners. In vergelijking met Nederland kende Midden-Brabant in 2020 een relatief sterke toename (1,6) in het aantal sterftegevallen per duizend inwoners. Het coronavirus lijkt dus een grotere impact te hebben gehad op het aantal overledenen in Midden-Brabant dan in de rest van Nederland.

Verschil overledenen per 1000 inwoners 2020 - 2019, naar arbeidsmarktregio

Het aantal sterftegevallen per duizend inwoners is in 2020 het sterkste gestegen in de gemeente Schiermonnikoog (+6,2 sterftegevallen per duizend inwoners). Dit is waarschijnlijk deels te wijten aan het kleine inwoneraantal van deze gemeente en het feit dat het aandeel 60-plussers (45%) in deze gemeente relatief hoog ligt. Verschillende gemeenten kenden ondanks de corona-epidemie een afname in het aantal overledenen per duizend inwoners. De gemeenten Beuningen en Eemnes (-1,7 sterftegevallen per duizend inwoners) zagen de grootste afname.

Ontwikkeling aantal overledenen per duizend inwoners, 2019-2020, naar gemeente
Wlz-zorggebruikers, mannen en ouderen overleden relatief veel

In Nederland overleden in 2020 bijna 169 duizend mensen, ruim 15 duizend (10 procent) meer dan verwacht voor dit jaar. Als we kijken naar de kenmerken van de overledenen dan valt onder meer op:

 • In 2020 overleden in Nederland 65 duizend mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg. Dit is bijna 8 duizend (14 procent) meer dan verwacht. Onder de overige bevolking overleden 104 duizend mensen, wat ruim 7 duizend (8 procent) meer is dan verwacht. 
 • Van de overledenen met Wlz-zorggebruik was 80 procent 80 jaar of ouder, 61 procent was vrouw. Onder de overige bevolking was met 42 procent een veel kleiner deel van de overledenen 80 jaar of ouder, en overleden meer mannen (57 procent) dan vrouwen.
 • In 2020 overleden in Nederland ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Normaal gesproken overlijden er juist meer vrouwen dan mannen omdat er meer oudere vrouwen zijn. Over heel 2020 was de sterfte onder mannen bijna 12 procent hoger dan verwacht, onder vrouwen was het ruim 8 procent hoger dan verwacht.
 • Er overleden vooral meer ouderen, maar ook onder mensen jonger dan 65 jaar overleden 4 procent meer mensen dan verwacht (ruim 900 mensen meer). In de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar stierven 12 procent meer mensen dan verwacht (ruim 5 duizend mensen meer) en bij de 80-plussers 10 procent meer dan verwacht (bijna 9 duizend mensen meer). 

Levensverwachting in 2020 in Nederland gedaald

Een samenvattende maat voor de sterfte in een bepaald jaar is de periode-levensverwachting. Dit cijfer geeft het aantal jaren weer dat iemand nog te leven heeft, gegeven het aantal overledenen naar leeftijd in dat jaar. De periode-levensverwachting bij geboorte komt in Nederland in 2020 uit op 79,7 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen. Dat is lager dan het jaar ervoor: ruim 9 maanden (0,8 jaar) voor mannen en 6 maanden (0,5 jaar) voor vrouwen. Gemiddeld genomen neemt de levensverwachting ieder jaar juist een beetje toe.

Bronnen:
 • CBS (2021), Bijna 169 duizend mensen overleden in 2020, 10 procent meer dan verwacht
 • CBS (2021), Overledenen 2020

POWERED BY

powered by