FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aantal mensen in de bijstand daalt in Brabant verder

Belangrijkste inzichten
  • Ruim 2.100 bijstandsontvangers minder dan een jaar eerder
  • Daling vooral bij bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar
  • Brabant steekt qua bijstandsdichtheid gunstig af: elfde plek 
Weer minder mensen met bijstandsuitkering

De bijstand reageert gewoonlijk met vertraging op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Inderdaad daalt sinds een aantal maanden het aantal mensen dat in Brabant bijstand ontvangt. In maart 2018 waren er 43.970 bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Een jaar eerder waren dat er 2.160 meer, waarmee met 46.130 bijstandsontvangers het hoogtepunt bereikt werd. Vanaf 2011 was er een stijgende trend in het aantal bijstandsgerechtigden als gevolg van de economische crisis en de instroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning. 

Ontwikkeling personen tot AOW-leeftijd met bijstandsuitkering, Brabant
Nederland: Al anderhalf jaar daling aantal bijstandsontvangers van 27 tot 45 jaar

Voor het zesde kwartaal op rij zijn er in Nederland in de leeftijdsgroep van 27 tot 45 jaar minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Het aantal jongeren onder de 27 jaar in de bijstand nam voor de achtste maand op rij af. Onder 45-plussers (tot aan de AOW-leeftijd) doet zich nog een kleine stijging voor. Het groeitempo is echter sterk verminderd. De jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is van invloed op de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers in deze leeftijdsgroep. Mensen moeten langer wachten voordat zij de bijstand verlaten omdat ze recht hebben op AOW. In 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd met drie maanden verhoogd tot precies 66 jaar.

Ook de instroom van bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond is in de eerste twee kwartalen van 2018 afgenomen. Dit is te verklaren uit de sinds twee kwartalen gedaalde instroom van asielzoekers. 

Personen met een bijstandsuitkering naar leeftijd, Nederland
Brabant op plek 11 qua bijstandsdichtheid

In 2017 telde Brabant 31,5 bijstandsontvangers per duizend inwoners tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd. Een jaar eerder was de bijstandsdichtheid nog 32,5. Brabant neemt daarmee qua bijstandsdichtheid een elfde plek in. Alleen de provincie Utrecht had in 2017 met een bijstandsdichtheid van 31 een lager verhoudingsgetal. Provincies met een hoge bijstandsdichtheid zijn Groningen, Zuid-Holland en Friesland.  

De arbeidsmarktregio Midden-Brabant (35,5 bijstandsontvangers per duizend inwoners) heeft in 2017 een relatief hoge bijstandsdichtheid, terwijl de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant (26 bijstandsontvangers per duizend inwoners) een relatief lage bijstandsdichtheid heeft. De bijstandsdichtheid in de arbeidsmarktregio's Zuidoost-Brabant, West-Brabant en Helmond de Peel lag in 2017 tussen de 32 en 33. 

Aantal bijstandontvangers per duizend inwoners 2017
Kansen bijstandsgerechtigden vergroten

Een onderzoek van Panteia 'Bruggen bouwen op de arbeidsmarkt' biedt handelingsperspectieven om een grotere uitstroom uit de bijstand te realiseren. De inzichten zijn opgesteld voor het arbeidsmarktbeleid in de gemeente Den Haag, maar zijn ook toepasbaar in andere regio's: 

  • Investeer in de deskundigheid en de formatie van casemanagers
  • Georganiseerd en gesubsidieerd werk blijft nodig
  • Investeer in langdurige scholing voor kansberoepen om het risico op uitval te verkleinen
  • Voorkom instroom door aandacht voor schoolverlaters
  • Maak integrale afwegingen om werkgelegenheid te creëren, onder andere via trickle down.

POWERED BY

powered by