FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aantal mensen in de bijstand daalt in Drenthe verder

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • Ruim 500 bijstandsontvangers minder dan een jaar eerder
  • Daling vooral bij bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar
  • Drenthe qua bijstandsdichtheid in de middenmoot: zesde plek 
WEER MINDER MENSEN MET BIJSTANDSUITKERING

De bijstand reageert gewoonlijk met vertraging op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Inderdaad daalt sinds een aantal maanden het aantal mensen dat in Drenthe bijstand ontvangt. In maart 2018 waren er 10.320 bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Een jaar eerder waren dat er 510 meer, waarmee met 10.830 bijstandsontvangers het hoogtepunt bereikt werd. Vanaf maart 2012 was er een stijgende trend in het aantal bijstandsgerechtigden als gevolg van de economische crisis en de instroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning. 

Ontwikkeling personen tot AOW-leeftijd met bijstandsuitkering, Drenthe

NEDERLAND: AL ANDERHALF JAAR daalt het AANTAL BIJSTANDSONTVANGERS VAN 27 TOT 45 JAAR

Voor het zesde kwartaal op rij zijn er in Nederland in de leeftijdsgroep van 27 tot 45 jaar minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Het aantal jongeren onder de 27 jaar in de bijstand nam voor de achtste maand op rij af. Onder 45-plussers (tot aan de AOW-leeftijd) doet zich nog een kleine stijging voor. Het groeitempo is echter sterk verminderd. De jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is van invloed op de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers in deze leeftijdsgroep. Mensen moeten langer wachten voordat zij de bijstand verlaten vanwege hun recht op AOW. In 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd met drie maanden verhoogd tot precies 66 jaar.

Ook de instroom van bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond is in de eerste twee kwartalen van 2018 afgenomen. Dit is te verklaren uit de sinds twee kwartalen gedaalde instroom van asielzoekers. 

Personen met een bijstandsuitkering naar leeftijd, Nederland
DRenthe OP PLEK 6 QUA BIJSTANDSDICHTHEID

In 2017 telde Drenthe 39,5 bijstandsontvangers per duizend inwoners tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd. Een jaar eerder was de bijstandsdichtheid nog 40,5. Drenthe neemt daarmee qua bijstandsdichtheid een zesde plek in. De provincies Utrecht en Noord-Brabant hadden in 2017 de laagste bijstandsdichtheid. Provincies met een hoge bijstandsdichtheid zijn Groningen, Zuid-Holland en Friesland.

Aantal bijstandontvangers per duizend inwoners 2017
KANSEN BIJSTANDSGERECHTIGDEN VERGROTEN

Een onderzoek van Panteia 'Bruggen bouwen op de arbeidsmarkt' biedt handelingsperspectieven om een grotere uitstroom uit de bijstand te realiseren. De inzichten zijn opgesteld voor het arbeidsmarktbeleid in de gemeente Den Haag, maar zijn ook toepasbaar in andere regio's: 

  • Investeer in de deskundigheid en de formatie van casemanagers
  • Georganiseerd en gesubsidieerd werk blijft nodig
  • Investeer in langdurige scholing voor kansberoepen om het risico op uitval te verkleinen
  • Voorkom instroom door aandacht voor schoolverlaters
  • Maak integrale afwegingen om werkgelegenheid te creëren, onder andere via trickle down.

POWERED BY

powered by