FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aantal mensen in Limburg daalt in eerste helft 2019

Belangrijkste inzichten
  • In de eerste helft van 2019 daalde het aantal inwoners van Limburg met 600 personen*. Dat kwam vooral doordat er meer sterfgevallen dan geboorten waren.
  • Gemeente Weert kende de sterkste groei (± 220), in gemeente Maastricht daalde het aantal inwoners juist het sterkst (± 1.100).
  • Er waren in totaal afgerond 4.100 geboorten en 6.200 sterfgevallen. Het sterfteoverschot kwam op 2.100. Limburg heeft daarmee het grootste sterfteoverschot van Nederland. 
  • Ongeveer 21.400 inwoners verhuisden naar een andere provincie, 21.200 mensen verhuisden vanuit een andere provincie naar Limburg. Het verhuissaldo is zeer laag (-160). 
  • Er kwamen 6.700 immigranten bij en 5.100 inwoners van Limburg emigreerden. Het migratiesaldo kwam daarmee op 1.600, wat in Nederland relatief laag is.
  • De grootste groepen immigranten naar Nederland kwamen uit Polen (seizoensarbeiders), India (kenniswerkers) en Syrië (vluchtelingen).

Het CBS berichtte vorige week over de groei van de Nederlandse bevolking in de eerste helft van 2019. Met een toename van in totaal bijna 46.000 inwoners, groeide de bevolking harder dan in dezelfde periode in 2018. De bevolking van een gebied kan groeien of krimpen door natuurlijke aanwas (geboorten min sterfgevallen), het saldo van binnenlandse verhuizingen en/of migratie. In dit artikel vertalen we deze landelijke ontwikkeling naar trends per provincie, met de focus op Limburg, waarvan de bevolking met 600 personen afnam. 

Geboorten, sterfgevallen en natuurlijke aanwas

Er waren van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 4.113 geboorten en 6.171 sterfgevallen in Limburg. Het sterfteoverschot kwam hierdoor op 2.058. Limburg heeft daarmee het grootste sterfteoverschot van Nederland. Gezien demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening, zal de provincie de komende jaren een substantieel sterfteoverschot houden. 

Natuurlijke aanwas per provincie, in de eerste helft van 2019

Noord-Holland en Zuid-Holland kennen, vanwege hun hoge inwoneraantal, de meeste geboorten en sterfgevallen en hebben ook de grootste aanwas. Verhoudingsgewijs heeft Utrecht echter bijna twee keer zoveel aanwas als deze provincies.

Verhuizingen van- en naar de provincie

Er waren van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 21.370 inwoners die vanuit Limburg naar een andere provincie vertrokken, en 21.215 mensen die vanuit een andere provincie in Limburg kwamen wonen. Het verhuissaldo is hierdoor zeer laag (-155) en lijkt over tijd bijzonder stabiel te zijn.

Verhuizingen per provincie, in de eerste helft van 2019

Noord-Holland en Groningen kennen een substantieel negatief verhuissaldo, wat een negatief effect heeft op de bevolkingsontwikkeling. Zuid-Holland, met in absolute aantallen de meeste verhuizingen, heeft juist het laagste verhuissaldo. Dit past in het beeld van de woningmarkt anno 2019, waar de marktvraag zich 'als een olievlek' uitbreidt van de Randstad naar de provincie. Zie voor meer informatie Bouwfonds Property Development (2018, 2019). 

Immigratie, emigratie en migratiesaldo

Er kwamen van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 6.677 immigranten bij en 5.064 inwoners van Limburg emigreerden naar het buitenland. Het migratiesaldo kwam daarmee op 1.613, wat in Nederland relatief laag is. Immigratie is de enige factor die voor de komende decennia een positieve voorziene invloed heeft op de bevolkingsgroei van Limburg. 

Migratie per provincie, in de eerste helft van 2019

Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant nemen, als provincies met de meeste inwoners, het merendeel van de immigranten voor hun rekening. Ook hebben ze veruit het hoogste migratiesaldo: vijf tot wel tien keer zo hoog als meer perifere provincies.

Landelijk is het beeld dat de drie grootste groepen migranten afkomstig zijn uit Polen, India en Syrië. Polen komen het vaakst voor seizoensarbeid, Indiërs komen vaak - met hun hele gezin - als kenniswerkers (ICT) en Syriërs komen hoofdzakelijk als vluchteling. Opvallend is dat de groep migranten met de Britse nationaliteit sinds 2015 sterk groeit

Aantal mensen in Weert groeit, Maastricht kent grootste krimp

In Weert nam het aantal inwoners het sterkst toe (+218), vooral door immigratie. Het migratiesaldo was 206 in vergelijking met een verhuissaldo van 42.

In Maastricht nam het aantal inwoners het sterkst af (-1.119), vooral door een negatief verhuissaldo -543 (48,5%) en migratiesaldo -303 (27,1%)*.

Bevolkingsgroei eerste helft 2019, per gemeente

* Bij de interpretatie van de gegevens dient rekening te worden gehouden met eventuele statistische vervuiling. De sterke krimp van Maastricht is bijvoorbeeld deels het resultaat van een relatief grote doorstroom van buitenlandse studenten, die tegenwoordig kortere studies volgen en daardoor de stad weer snel verlaten. Verder schrijven veel studenten zich sowieso uit rond de zomermaanden, omdat ze dan hun studie beëindigen. Zie o.a. Neimed voor meer informatie over dit fenomeen. 

Bronmateriaal & verder lezen:

De Limburger (2019), Arbeidsmigranten zorgen voor regionale verschillen bevolkingsontwikkeling Limburg.

Neimed (2019), het Maastricht-syndroom.

CBS (2019), Bijna 180.000 banen vervuld door Polen

CBS (2019), Aantal Indiase kennismigranten verdubbeld

CBS (2019), Meer asielzoekers in 2018, minder nareizigers.

CBS (2019), Minder Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk.

POWERED BY

powered by