FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aantal mensen in Brabant stijgt in eerste helft 2019

Belangrijkste inzichten
  • In de eerste helft van 2019 steeg het aantal inwoners van Brabant met bijna 8.000 personen*. Dat kwam vooral doordat er meer immigranten dan emigranten waren. 
  • Gemeente Eindhoven kende de sterkste groei (± 840), in gemeente Breda daalde het aantal inwoners juist het sterkst (± 220). 
  • Er waren in totaal afgerond 11.300 geboorten en 11.700 sterfgevallen. Het sterfteoverschot kwam op 350. Brabant heeft daarmee een gemiddeld sterfteoverschot. 
  • Ongeveer 48.600 inwoners verhuisden naar een andere provincie, 49.600 mensen verhuisden vanuit een andere provincie naar Brabant. Het verhuissaldo is positief, met 1.000. 
  • Er kwamen afgerond 16.600 immigranten bij en 9.300 inwoners uit Brabant emigreerden. Het migratiesaldo kwam daarmee op 7.300, wat in Nederland relatief hoog is. 
  • De grootste groepen immigranten naar Nederland kwamen uit Polen (seizoensarbeid), India (kenniswerkers) en Syrië (vluchtelingen). 

Het CBS berichtte vorige week over de groei van de Nederlandse bevolking in de eerste helft van 2019. Met een toename van in totaal bijna 46.000 inwoners groeide de bevolking harder dan in dezelfde periode in 2018. De bevolking van een gebied kan groeien of krimpen door natuurlijke aanwas (geboorten min sterfgevallen), het saldo van binnenlandse verhuizingen, en/of migratie. In dit artikel vertalen we deze landelijke ontwikkeling naar trends per provincie, met de focus op Noord-Brabant, waarvan de bevolking met 7.983 personen toenam. 

Geboorten, sterfgevallen en natuurlijke aanwas

Er waren van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 11.328 geboorten en 11.677 sterfgevallen in Noord-Brabant. Het sterfteoverschot kwam hierdoor op 349. Noord-Brabant heeft daarmee een gemiddeld sterfteoverschot ten opzichte van andere gemeenten met een sterfteoverschot. Gezien demografische ontwikkelingen als vergrijzing, zal de provincie de komende jaren weinig natuurlijke aanwas hebben of wellicht een sterfteoverschot houden. 

Natuurlijke aanwas per provincie, in de eerste helft van 2019

Noord-Holland en Zuid-Holland kennen, vanwege hun hoge inwoneraantal, de meeste geboorten en sterfgevallen, en hebben ook de grootste aanwas. Verhoudingsgewijs heeft Utrecht echter bijna twee keer zoveel aanwas als deze provincies.

Verhuizingen van- en naar de provincie

Er waren van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 48.639 inwoners die vanuit Brabant naar een andere provincie vertrokken en 49.624 mensen die vanuit een andere provincie in Brabant kwamen wonen. Het verhuissaldo is hierdoor relatief laag (985) en lijkt over tijd stabiel te zijn.

Verhuizingen per provincie, in de eerste helft van 2019

Noord-Holland en Groningen kennen een substantieel negatief verhuissaldo, wat een negatief effect heeft op de bevolkingsontwikkeling. Zuid-Holland, met in absolute aantallen de meeste verhuizingen, heeft juist het laagste verhuissaldo. Dit past in het beeld van de woningmarkt anno 2019, waar de marktvraag zich 'als een olievlek' uitbreidt van de Randstad naar de provincie. Zie Bouwfonds Property Development (2018, 2019).

Immigratie, emigratie en migratiesaldo

Er kwamen van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 16.627 immigranten bij, en 9.280 inwoners van Brabant emigreerden naar het buitenland. Het migratiesaldo kwam daarmee op 7.347, wat binnen Nederland hoog is en alleen overtroffen wordt door Noord-Holland (11.111) en Zuid-Holland (9.810). De migratiesaldo's van deze provincies zijn vijf tot wel tien keer zo hoog als die van meer perifere provincies. Verder is immigratie de voornaamste factor die voor de komende decennia een positieve voorziene invloed heeft op de bevolkingsgroei van Brabant.

Migratie per provincie, in de eerste helft van 2019

Landelijk is het beeld dat de drie grootste groepen migranten afkomstig zijn uit Polen, India en Syrië. Polen komen het vaakst voor seizoensarbeid, Indiërs komen vaak - met hun hele gezin - als kenniswerkers (ICT) en Syriërs komen hoofdzakelijk als vluchteling. Opvallend is dat de groep migranten met de Britse nationaliteit sinds 2015 sterk groeit

Aantal mensen in Eindhoven groeit, Breda kent grootste krimp

In Eindhoven nam het aantal inwoners het sterkst toe (+835), vooral door immigratie. Het migratiesaldo was 1.756 in vergelijking met een natuurlijke aanwas van 86.

In Breda nam het aantal inwoners het sterkst af (-218), vooral door verhuizingen. Het verhuissaldo was -366 in vergelijking met een sterfteoverschot van 33. 

Bevolkingsgroei eerste helft 2019, per gemeente

* Bij de interpretatie van de gegevens dient rekening te worden gehouden met eventuele statistische vervuiling.

Bronmateriaal & verder lezen:

De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant (2017), Bevolkingsgroei in Brabant.

CBS (2019), Bijna 180.000 banen vervuld door Polen

CBS (2019), Aantal Indiase kennismigranten verdubbeld

CBS (2019), Meer asielzoekers in 2018, minder nareizigers.

CBS (2019), Minder Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk.

POWERED BY

powered by