FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aantal mensen in Overijssel stijgt in eerste helft 2019

Belangrijkste inzichten
  • In de eerste helft van 2019 steeg het aantal inwoners van Overijssel met ongeveer 1.900 personen*. Dat kwam vooral doordat er meer mensen naar Overijssel verhuisden en immigreerden, dan er uit Overijssel verhuisden en emigreerden.  
  • Gemeente Zwolle kende de sterkste groei (± 600), in gemeente Enschede daalde het aantal inwoners juist het sterkst (± 500). 
  • Er waren in totaal afgerond 5.400 geboorten en 5.200 sterfgevallen. De natuurlijke aanwas  kwam op 200.
  • Ongeveer 18.400 inwoners verhuisden naar een andere provincie, 19.500 mensen verhuisden vanuit een andere provincie naar Overijssel. Het verhuissaldo is positief, met 1.100.  
  • Er kwamen ongeveer 3.900 immigranten bij, en 3.300 inwoners van Overijssel emigreerden. Het migratiesaldo kwam daarmee op 600, wat binnen Nederland relatief laag is.
  • De grootste groepen immigranten naar Nederland kwamen uit Polen (seizoensarbeid), India (kenniswerkers) en Syrië (vluchtelingen).

Het CBS berichtte vorige week over de groei van de Nederlandse bevolking in de eerste helft van 2019. Met een toename van in totaal 46.000 inwoners groeide de bevolking harder dan in dezelfde periode in 2018. De bevolking van een gebied kan groeien of krimpen door natuurlijke aanwas (geboorten min sterfgevallen), het saldo van binnenlandse verhuizingen, en/of migratie. In dit artikel vertalen we deze landelijke ontwikkeling naar trends per provincie, met de focus op Overijssel, waarvan de bevolking met 1.845 personen toenam. 

Geboorten, sterfgevallen en natuurlijke aanwas

Er waren van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 5.437 geboorten en 5.226 sterfgevallen in Overijssel. De natuurlijke aanwas kwam hierdoor op 211. Dit is in vergelijking met de rest van Nederland relatief laag. Gezien demografische ontwikkelingen als vergrijzing, zal de natuurlijke aanwas de komende decennia verder afnemen.  

Natuurlijke aanwas per provincie, in de eerste helft van 2019

Noord-Holland en Zuid-Holland kennen, vanwege hun hoge inwoneraantal, de meeste geboorten en sterfgevallen en hebben ook de grootste aanwas. Verhoudingsgewijs heeft Utrecht echter bijna twee keer zoveel aanwas als deze provincies.

Verhuizingen van- en naar de provincie

Er waren van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 18.405 inwoners die vanuit Overijssel naar een andere provincie vertrokken en 19.460 mensen die vanuit een andere provincie in Overijssel kwamen wonen. Het verhuissaldo is hierdoor relatief laag (1.055) en is sinds november 2016, met enkele uitzonderingen, positief gebleven. 

Verhuizingen per provincie, in de eerste helft van 2019

Noord-Holland en Groningen kennen een substantieel negatief verhuissaldo, wat een negatief effect heeft op de bevolkingsontwikkeling. Zuid-Holland, met in absolute aantallen de meeste verhuizingen, heeft juist het kleinste verhuissaldo. Dit past in het beeld van de woningmarkt anno 2019, waar de marktvraag zich 'als een olievlek' uitbreidt van de Randstad naar de provincie. Zie Bouwfonds Property Development (2018, 2019). 

Immigratie, emigratie en migratiesaldo

Er kwamen van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 3.901 immigranten bij en 3.322 inwoners van Overijssel emigreerden naar het buitenland. Het migratiesaldo kwam daarmee op 579, wat binnen Nederland laag is. Immigratie is voor de komende jaren de belangrijkste factor met een positieve voorziene invloed op de bevolkingsgroei van Overijssel.

Migratie per provincie, in de eerste helft van 2019

Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant nemen, als provincies met de meeste inwoners, het merendeel van de immigranten voor hun rekening. Ook hebben ze veruit het hoogste migratiesaldo: vijf tot wel tien keer zo hoog als meer perifere provincies.

Landelijk is het beeld dat de drie grootste groepen migranten afkomstig zijn uit Polen, India en Syrië. Polen komen het vaakst voor seizoensarbeid, Indiërs komen vaak - met hun hele gezin - als kenniswerkers (ICT) en Syriërs komen hoofdzakelijk als vluchteling. Opvallend is dat de groep migranten met de Britse nationaliteit sinds 2015 sterk groeit

Aantal mensen in Zwolle groeit, Enschede kent grootste krimp

In Zwolle nam het aantal inwoners het sterkst toe (+601),  vooral door een positief verhuissaldo 305 (50,7%) en natuurlijke aanwas 253 (42,1%).

In Enschede nam het aantal inwoners het sterkst af (-489), vooral door een negatief migratiesaldo -277 (56,6%)  en verhuissaldo -136 (27,8%)*.

Bevolkingsgroei eerste helft 2019, per gemeente

* Bij de interpretatie van de gegevens dient rekening te worden gehouden met eventuele statistische vervuiling. 

Bronmateriaal & verder lezen:

Databank Overijssel (2017), Prognose bevolking.

CBS (2019), Bijna 180.000 banen vervuld door Polen

CBS (2019), Aantal Indiase kennismigranten verdubbeld

CBS (2019), Meer asielzoekers in 2018, minder nareizigers.

CBS (2019), Minder Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk.

POWERED BY

powered by