FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aantal mensen in Utrecht stijgt in eerste helft 2019

Belangrijkste inzichten
  • In de eerste helft van 2019 steeg het aantal inwoners van Utrecht met ongeveer 5.400 personen*. Dat kwam zowel door de optelsom van meer geboorten dan sterfgevallen, een positief verhuissaldo, en meer immigranten dan emigranten.  
  • Gemeente Utrecht kende de sterkste groei (± 1.900), in gemeente Montfoort daalde het aantal inwoners juist het sterkst (± 50). 
  • Er waren in totaal afgerond 7.200 geboorten en 5.100 sterfgevallen. Het geboorteoverschot kwam op 2.100. Dat is, gezien de omvang van de provincie, relatief hoog.
  • Ongeveer 30.700 inwoners verhuisden naar een andere provincie, 32.400 mensen verhuisden vanuit een andere provincie naar Utrecht. Het verhuissaldo is positief, met 1.700.    
  • Er kwamen afgerond 6.200 immigranten bij, en 4.700 inwoners uit Utrecht  emigreerden. Het migratiesaldo kwam daarmee op 1.500.
  • De grootste groepen immigranten naar Nederland kwamen uit Polen (seizoensarbeid), India (kenniswerkers) en Syrië (vluchtelingen).

Het CBS berichtte vorige week over de groei van de Nederlandse bevolking in de eerste helft van 2019. Met een toename van in totaal 46.000 inwoners groeide de bevolking harder dan in dezelfde periode in 2018. De bevolking van een gebied kan groeien of krimpen door natuurlijke aanwas (geboorten min sterfgevallen), het saldo van binnenlandse verhuizingen, en/of migratie. In dit artikel vertalen we deze landelijke ontwikkeling naar trends per provincie, met de focus op Utrecht, waarvan de bevolking met 5.359 personen toenam. 

Geboorten, sterfgevallen en natuurlijke aanwas

Er waren van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 7.249 geboorten en 5.121 sterfgevallen in Utrecht. De natuurlijke aanwas kwam hierdoor op 2.128. Rekening houdend met het relatief kleine aantal inwoners, heeft Utrecht daarmee een hoge natuurlijke aanwas, die verhoudingsgewijs bijna twee keer zo hoog is als die van Noord- en Zuid-Holland. Hoewel de kleinere gemeenten sterker vergrijzen dan de grote steden, is het aantal 50-plussers relatief laag, waardoor het aantal geboorten de sterfgevallen de komende jaren waarschijnlijk zal blijven overtreffen.

Natuurlijke aanwas per provincie, in de eerste helft van 2019
Verhuizingen van- en naar de provincie

Er waren van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 30.667 inwoners die vanuit Utrecht naar een andere provincie vertrokken en 32.409 mensen die vanuit een andere provincie in Utrecht kwamen wonen. Het verhuissaldo is hierdoor hoog in vergelijking met de rest van Nederland (1.742) en lijkt over tijd stabiel te zijn.

Verhuizingen per provincie, in de eerste helft van 2019

Noord-Holland en Groningen kennen een substantieel negatief verhuissaldo, wat een negatief effect heeft op de bevolkingsontwikkeling. Zuid-Holland, met in absolute aantallen de meeste verhuizingen, heeft juist het kleinste verhuissaldo. Dit past in het beeld van de woningmarkt anno 2019, waar de marktvraag zich 'als een olievlek' uitbreidt van de Randstad naar de provincie. Zie Bouwfonds Property Development (2018, 2019). 

Immigratie, emigratie en migratiesaldo

Er kwamen van 1 januari tot en met 30 juni 2019 in totaal 6.180 immigranten bij en 4.691 inwoners van Utrecht emigreerden naar het buitenland. Het migratiesaldo kwam daarmee op 1.489, wat binnen Nederland laag is. Immigratie blijft de komende jaren een factor die een positieve voorziene invloed heeft op de bevolkingsgroei van Utrecht.

Migratie per provincie, in de eerste helft van 2019

Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant nemen, als provincies met de meeste inwoners, het merendeel van de immigranten voor hun rekening. Ook hebben ze veruit het hoogste migratiesaldo: vijf tot wel tien keer zo hoog als meer perifere provincies.

Landelijk is het beeld dat de drie grootste groepen migranten afkomstig zijn uit Polen, India en Syrië. Polen komen het vaakst voor seizoensarbeid, Indiërs komen vaak - met hun hele gezin - als kenniswerkers (ICT) en Syriërs komen hoofdzakelijk als vluchteling. Opvallend is dat de groep migranten met de Britse nationaliteit sinds 2015 sterk groeit

Aantal mensen in Utrecht groeit, Montfoort kent grootste krimp

In Utrecht nam het aantal inwoners het sterkst toe (+1.914) door geboorten en immigratie. De natuurlijke aanwas en het migratiesaldo waren respectievelijk 1.330 (69,5%) en 480 (25,1%).

In Montfoort nam het aantal inwoners het sterkst af (-45), met als oorzaak een negatief verhuissaldo van 89.

Bevolkingsgroei eerste helft 2019, per gemeente

* Bij de interpretatie van de gegevens dient rekening te worden gehouden met eventuele statistische vervuiling.

Bronmateriaal & verder lezen:

Staat van Utrecht (2017), Groei van de bevolking.

CBS (2019), Bijna 180.000 banen vervuld door Polen

CBS (2019), Aantal Indiase kennismigranten verdubbeld

CBS (2019), Meer asielzoekers in 2018, minder nareizigers.

CBS (2019), Minder Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk.

POWERED BY

powered by