FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aantal vacatures blijft op een hoog niveau in Drenthe

Belangrijkse inzichten
  • Aantal ontstane vacatures daalt als gevolg van het seizoenseffect iets in het derde kwartaal 2018, maar blijft met 5.165 vacatures op een hoog niveau
  • In 3e kwartaal 2018 meeste vacatures in de sectoren detailhandel, zorg en horeca
  • Meeste vraag in Drenthe voor beroepsklassen technische beroepen en zorg en welzijn beroepen 
  • Nieuw in de top 15 van beroepsgroepen: machinemonteurs, gespecialiseerd verpleegkundigen, zakelijke dienstverleners, databank- en netwerkspecialisten en vuilnisophalers en dagbladenbezorgers.
Aantal ontstane vacatures blijft op een hoog niveau

Het aantal ontstane vacatures is in het derde kwartaal van 2018 in Drenthe iets afgenomen; er ontstonden 5.165 vacatures. De belangrijkste oorzaak van deze afname is het seizoenseffect, doorgaans worden in de zomermaanden extra vacatures uitgezet ten opzichte van de maanden daarna. Deze trend is ook terug te zien in eerdere jaren. Het aantal ontstane vacatures blijft dan ook op een hoog niveau in Drenthe; bijna duizend vacatures meer dan in dezelfde periode in 2017. Gedurende de afgelopen vier kwartalen zijn er in Drenthe 20.300 vacatures ontstaan, 3.900 meer dan in dezelfde periode ervoor. 

Ontstane vacatures, Drenthe
Detailhandel, zorg en horeca: meeste vacatures

In het derde kwartaal van 2018 ontstonden in Drenthe de meeste vacatures in de detailhandel, zorg en horeca. 

In bijna alle sectoren zijn in het afgelopen jaar, laatste vier kwartalen, meer vacatures ontstaan dan in de periode ervoor. Alleen in de sector landbouw, bosbouw en visserij is sprake van een behoorlijke afname van het aantal vacaturs. De vijf sectoren waar in Drenthe het afgelopen jaar relatief de meeste vacatures ontstonden, waren bouwnijverheid, energie, verhuur en overige zakelijke dienstverlening, metaalindustrie en welzijn. 

Ontstane vacatures naar sector, Drenthe
meeste vacatures ontstaan voor technische en zorg en welzijn beroepen

De meeste vacatures in Drenthe ontstonden in het derde kwartaal van 2018 voor de beroepsklassen technische beroepen, zorg en welzijn beroepen en commerciële beroepen. 

In de afgelopen vier kwartalen zijn er in bijna alle beroepsklassen meer vacatures ontstaan dan in de periode ervoor. Alleen in de agrarische beroepen is sprake van een daling. De drie beroepsklassen in Drenthe met relatief de grootste groei in ontstane vacatures waren openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen, pedagogische beroepen en technische beroepen. 

Ontstane vacatures naar beroepsklasse, Drenthe
Verkoopmedewerker detailhandel, Leidster kinderopvang en onderwijsassistenten en schoonmakers: meeste vacatures

Kijken we naar de top 15 van beroepsgroepen, in totaal zijn er 111 beroepsgroepen, dan ontstaan in Drenthe in het 3e kwartaal van 2018 de meeste vacatures voor de beroepsgroep Verkoopmedeweker detailhandel (meer dan 500 vacatures). 

Beroepsgroepen die in Drenthe vergeleken met een jaar eerder (derde kwartaal van 2017) nu wel in de top 15 staan zijn: machinemonteurs, gespecialiseerd verpleegkundigen, zakelijke dienstverleners, databank- en netwerkspecialisten en vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. 

Ontstane vacatures; top 15 beroepsgroepen, Drenthe

 

POWERED BY

powered by