FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Aantal vacatures blijft op een hoog niveau in Limburg

BELANGRIJKSE INZICHTEN
  • Aantal ontstane vacatures daalt als gevolg van het seizoenseffect iets in het derde kwartaal 2018, maar blijft met 16.200 vacatures op een hoog niveau
  • In 3e kwartaal 2018 meeste vacatures in de sectoren detailhandel, verhuur en overige zakelijke dienstverlening en horeca
  • Meeste vraag in Limburg voor beroepsklassen commerciële beroepen dienstverlenende beroepen en technische beroepen 
  • Top 3 van beroepsgroepen: verkoopmedewerkers detailhandel, schoonmakers, kelners en barpersoneel
AANTAL ONTSTANE VACATURES BLIJFT OP EEN HOOG NIVEAU

Het aantal ontstane vacatures is in het derde kwartaal van 2018 in Limburg iets afgenomen; er ontstonden 16.200 vacatures. De belangrijkste oorzaak van deze afname is het seizoenseffect, doorgaans worden in de zomermaanden extra vacatures uitgezet ten opzichte van de maanden daarna. Deze trend is ook terug te zien in eerdere jaren. Het aantal ontstane vacatures blijft dan ook op een hoog niveau in Limburg; bijna 1.300 vacatures meer dan in dezelfde periode in 2017. Gedurende de afgelopen vier kwartalen zijn er in Limburg 64.200 vacatures ontstaan, 6.200 meer dan in dezelfde periode ervoor.

Ontstane vacatures, Limburg 
DETAILHANDEL, verhuur en overige zakelijke dienstverlening: MEESTE VACATURES

In het derde kwartaal van 2018 ontstonden in Limburg de meeste vacatures in de detailhandel, verhuur en overige zakelijke dienstverlening en horeca

In bijna alle sectoren zijn in het afgelopen jaar, laatste vier kwartalen, meer vacatures ontstaan dan in de periode ervoor. De vijf sectoren waar in Limburg het afgelopen jaar relatief de meeste vacatures ontstonden, waren energie, voeding- en genotmiddelindustrie, bouwnijverheid, specialistische zakelijke dienstverlening en overige industrie. 

Ontstane vacatures Limburg, naar sector 
MEESTE VACATURES ONTSTAAN VOOR commerciële en dienstverlenende BEROEPEN

De meeste vacatures in Limburg ontstonden in het derde kwartaal van 2018 voor de beroepsklassen commerciële beroepen, dienstverlenende beroepen en technische beroepen.

Ontstane vacatures, naar beroepsklasse, Limburg 
TOP 15 BEROEPSGROEPEN: VERKOOPMEDEWERKERS DETAILHANDEL STAAT BOVENAAN

Kijken we naar de top 15 van beroepsgroepen, in totaal zijn er 111 beroepsgroepen, dan ontstaan in Limburg in het 3e kwartaal van 2018 de meeste vacatures voor de beroepsgroep Verkoopmedewekers detailhandel (meer dan 1.700 vacatures). Schoonmakers (meer dan 1.100 vacatures) en kelners en barpersoneel (meer dan 900 vacatures) maken de top drie compleet in Limburg.  

Ontstane vacatures: top 15 beroepsgroepen, Limburg

 

POWERED BY

powered by