FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Arbeidsmarkt Brainport Eindhoven blijft goed presteren

Belangrijkste inzichten
  • De Nederlandse economie is in het 2e kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen. 
  • Nieuwste vooruitzichten van het CPB:  economische groei valt in 2020 terug naar 1,4%. Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit. Ondanks een kleine stijging, blijft de werkloosheid in 2020 uitzonderlijk laag. 
  • De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant blijft in het 2e kwartaal van 2019 goed presteren: in juli 2019 3.500 WW-uitkeringen minder dan een jaar geleden.  
  • Kwart bedrijven in Zuidoost-Brabant ervaart een tekort aan personeel. Vanaf 2014 duidelijk omslag in grootste belemmering van bedrijven te zien: van onvoldoende vraag naar een tekort aan arbeidskrachten
  • Verwachtingen ondernemers in Zuidoost-Brabant over het toekomstige economische klimaat (komende drie maanden) nadert omslagpunt. 
Economische updates CBS en CPB: hoe zit het in de regio?

Deze week zijn een tweetal belangrijke updates over de Nederlandse economie verschenen. Het CBS publiceerde gegevens over de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2019, terwijl het CPB de Augustusraming (concept Macro Economische Verkenning 2020) heeft gepubliceerd. Als regionaal arbeidsmarktplatform zijn we vooral geinteresseerd in de regionale arbeidsmarktsituatie, waar deze landelijke ontwikkelingen natuurlijk een grote invloed op hebben. In deze analyse staat de impact in Zuidoost-Brabant dan ook centraal. 

Landelijke updates kort samengevat
De Nederlandse economie groei in het 2e kwartaal van 2019 onafgebroken door. Dat is gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen. Ook de arbeidsmarkt blijft goed presteren, de spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen. 
Economen hadden als gevolg van de tanende wereldhandel, de handelsoorlog tussen de VS en China, de dreigende brexit en de haperende Duitse economie op een achteruitgang van deze omvang gerekend. Deze 'gure wind' zorgt er wel voor dat de groei van de Nederlandse economie in 2020 terug valt tot 1,4%. 
De werkloosheid blijft laag in 2020, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt flink af. Het omslagpunt van de conjunctuur ligt daarmee achter ons. 

arbeidsmarkt in Zuidoost-brabant blijft goed presteren

1.400 WW-uitkeringen minder dan een jaar geleden
UWV verstrekte eind juli 10.783 WW-uitkeringen in Zuidoost-Brabant. Dat zijn 1.425 uitkeringen minder dan een jaar geleden. In vergelijking met juni 2019 is het aantal WW-uitkeringen met bijna 485 afgenomen. Het aantal WW-uitkeringen daalt nog steeds, omdat er meer uitkeringen zijn beëindigd in de periode januari t/m juli (9.512) dan er nieuwe uitkeringen zijn toegekend (9.118).

Lopende ww-uitkeringen, Zuidoost-Brabant

De instroom in de WW stijgt weer langzaam
De instroom in de WW in de eerste zeven maanden van 2019 is in Zuidoost-Brabant met 9.118 nieuwe uitkeringen 8 procent hoger dan de instroom van 2018 over dezelfde periode (8.410). De vergelijking tussen de eerste zeven maanden van 2018 en 2017 kwam nog neer op een daling van 20 procent.

bijna kwart bedrijven ervaart personeelstekort

Door de goede prestaties van de arbeidsmarkt is de spanning op de arbeidsmarkt sterk opgelopen. Dit is ook te merken bij de sentimenten van ondernemers. Vanaf 2014 is een duidelijke omslag in grootste belemmering van bedrijven in Zuidoost-Brabant te zien: van onvoldoende vraag naar een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 geeft bijna een kwart van de bedrijven in Zuidoost-Brabant (24,9%) aan last te hebben van een gebrek aan personeel. Vooral binnen de ICT, Vervoer en opslag en Verhuur en overige zakelijke diensten is de krapte in Zuidoost-Brabant groot.

Ervaren belemmeringen bedrijfsleven, Zuidoost-Brabant
Conjunctuur over hoogtepunt heen

De economische voorspoed van de afgelopen jaren ging lange tijd vergezeld van een hoog vertrouwen bij ondernemers. Als we kijken naar het sentiment van ondernemers in Zuidoost-Brabant over het economische klimaat in de komende drie maanden dan zien we een duidelijk omslagpunt naderen.  Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 zijn nog maar net iets meer ondernemers in Zuidoost-Brabant dat aangeeft dat het economisch klimaat, voor de onderneming, zich in de komende drie maanden zal verbeteren, dan verslechteren. Dit beeld sluit aan bij de recente prognoses van het CPB: de vaart gaat uit de economische groei. 

Oordeel economisch klimaat, Zuidoost-Brabant en Nederland
Werkloosheid stijgt licht in 2020, maar blijft uitzonderlijk laag

In de prognoses van het CPB wordt in 2020 als gevolg van de groeivertraging een lichte stijging van de Nederlandse werkloosheid voorzien: een toename van 25 duizend werklozen. Het werkloosheidspercentage stijgt van 3,4% in 2019 naar 3,6% in 2020. De werkloosheid blijft daarmee uitzonderlijk laag. Het is dan ook de verwachting dat de spanning op de Nederlandse en Zuidoost-Brabantse arbeidsmarkt in 2020 iets terug zal lopen, maar nog steeds op een hoog niveau zal liggen. 

 

POWERED BY

powered by