FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

SCP: Werkgevers en hun strijd tegen de krappe arbeidsmarkt

belangrijke inzichten
  • Het SCP heeft de derde editie van het langdurige onderzoek ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers’ gepubliceerd.
  • De huidige krappe arbeidsmarkt vraagt om goed werkgeverschap.
  • Dit kan bijvoorbeeld door werkdruk aan te pakken, scholing en training te faciliteren, mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden, goede arbeidsvoorwaarden te bieden en thuiswerken mogelijk te maken.
  • Veel werkgevers gaven eind 2020 aan matige (25%) of zelfs grote problemen (ook 25%) te ervaren bij het aantrekken van nieuw personeel.
  • Ondanks dat het aannemen en doorstromen van bepaalde doelgroepen (vb. mensen met een niet-westerse migratie achtergrond, mensen met een arbeidsbeperking en ook vrouwen) een hoge prioriteit heeft, is deze toegenomen aandacht nog niet terug te zien in de samenstelling van het personeelsbestand.
  • De laatste jaren zijn er veel kritische rapporten verschenen over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Goed werkgeverschap betekent ook het tegengaan van scheefgroei op de arbeidsmarkt tussen flexibele en vaste krachten.
  • Werkgevers zien ook een rol weggelegd voor de overheid bij de aanpak van knelpunten op de (krappe) arbeidsmarkt.
  • Werkgevers vinden dat de overheid meer moet investeren in scholing en training en dat de belastingen op arbeid en sociale premies moeten worden verlaagd.
  • Er is echter een groot verschil in mening tussen werkgevers uit verschillende sectoren omtrent de maatregelen die de overheid zou moeten treffen.
over het scp

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. Dat behelst onder meer de monitoring van de leefsituatie en kwaliteit van leven, de evaluatie van overheidsbeleid op daarvoor relevante terreinen en verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid.

lees verder

Geïnteresseerd in het volledige onderzoek van het SCP? Klik dan op onderstaande link:

  Arbeidsmarkt in kaart werkgevers - Editie 3

POWERED BY

powered by