FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

ArbeidsmarktInZicht loopt met vernieuwde website opnieuw voorop

ArbeidsmarktInZicht is een uniek online platform voor beleidsmakers op het terrein van arbeidsmarkt. Door de actuele data en duiding over ontwikkelingen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en skills verschaft ArbeidsmarktInZicht de basis voor een structurele aanpak van de complexe vraagstukken. Het platform ontwikkelt zich voortdurend om nog sneller en overzichtelijker realtime data, informatie en duiding te bieden over de regionale, lokale en landelijke ontwikkelingen. Daarbij speelt de jongste ontwikkeling een grote rol: de vorming van een actieve community.

Datagedreven beleidsontwikkeling staat of valt bij de onmiddellijke beschikbaarheid van betrouwbare data. Op ArbeidsmarktInZicht zijn de data beschikbaar van alle gerenommeerde Nederlandse bronnen, waaronder CBS, CBS Microdata, LISA, Textkernel, UWV, SBB, DUO, ROA en RVO. De sturingsinformatie van ArbeidsmarktInZicht heeft dan ook een brede en wetenschappelijke basis. Data en informatie over arbeidsmarkt, onderwijs, economie en competenties worden op het platform verzameld, gebundeld, met elkaar in verbinding gebracht en voorzien van duiding. 

Openbaar

De gebruiker kan eigen selecties maken uit de actuele data en kan visualisaties downloaden om zo een betrouwbare analyse te genereren als fundament voor beleid. Naast de duiding van de beschikbare informatie in de vorm van heldere toelichtingen biedt ArbeidsmarktInZicht ook nieuws over trends en ontwikkelingen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, onderwijs. Deze applicaties zijn openbaar beschikbaar voor de regio’s die data en informatie beschouwen als noodzakelijke voorwaarde om effectief te acteren in het licht van ontwikkelingen in economie, arbeidsmarkt en onderwijs.

Community

ArbeidsmarktInZicht ontwikkelt zich voortvarend. Daarbij is verbinding en samenwerking met gebruikers onontbeerlijk. In deze community initieert ArbeidsmarktInZicht uitwisseling rond gedeelde vraagstukken. Daarbij valt te denken aan thema’s als leven lang leren, inclusiviteit, digitalisering, energietransitie en arbeidsmigratie. Rond deze thema’s kunnen partijen van elkaar leren, wordt duidelijk welke data en informatie ArbeidsmarktInZicht kan bieden en waar aanvulling wenselijk is. De community krijgt in 2022 een boost in de vorm van live workshops.

Wat is nieuw?

Klik op de onderstaande afbeelding om te zien wat veranderd is in de nieuwe versie van ArbeidsmarktInZicht.

POWERED BY

powered by