FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Betere informatievoorziening voor arbeidsmigranten

Belangrijkste inzichten
  • In opdracht van provincie Noord-Brabant heeft Togaether een onderzoeksrapport gepubliceerd over het opzetten van een Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP).
  • Dit rapport is ook erg relevant voor andere regio's die meer informatie zoeken over het faciliteren van een betere positie voor arbeidsmigranten.
  • Arbeidsmigranten zijn van groot belang voor werkgevers, maar hebben vaak te maken met uitbuiting, slechte huisvesting en slechte arbeidsvoorwaarden.
  • In het rapport wordt onderzocht wat het profiel van een arbeidsmigrant is, tegen welke problemen zij aanlopen en welke oplossingen hierbij kunnen helpen.
  • Verder wordt besproken welke bouwstenen ten grondslag liggen aan een structurele oplossing, welke scenario's er zijn voor de toekomst en wordt er advies over een plan van aanpak en randvoorwaarden gegeven.

In opdracht van provincie Noord-Brabant heeft Togeather een verkenning en mogelijke ontwikkeling van een businessplan onderzocht voor het Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP). Dit rapport is echter ook erg relevant voor andere regio’s die meer informatie zoeken over het faciliteren van een betere positie voor arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn namelijk gekwalificeerde en goedkope arbeidskrachten die van groot belang zijn voor werkgevers, maar tegelijkertijd ook tot de kwetsbare groepen van de maatschappij behoren. Zij krijgen vaak te maken met uitbuiting, slechte huisvesting en slechte arbeidsvoorwaarden. Het rapport wijst uit hoe een lokaal Migratie Informatie Punt arbeidsmigranten kan ondersteunen op weg naar veilig en prettig wonen en werken.

 U kunt het rapport hier lezen.

Het profiel van een arbeidsmigrant

Uit het onderzoek van Togaether blijkt dat de meeste arbeidsmigranten in Noord-Brabant uit Midden en Oost-Europa komen. Het herkomstland van migranten verschilt per regio in Nederland. Echter, evenals in Noord-Brabant geldt ook voor veel andere provincies dat veel migranten uit Polen en andere landen in Midden en Oost-Europa komen. Met name in grensprovincies komt daarnaast een groot deel van migranten uit buurlanden zoals Duitsland, België of Groot-Brittannië. Ook komen veel migranten uit Azië. In de grafiek hierbeneden kunt u per provincie bekijken uit welk land de meeste migranten afkomstig zijn*.

Migratieachtergrond (top 5), naar provincie
Problemen van arbeidsmigranten 

Uit het onderzoek van Togaether blijkt dat arbeidsmigranten in hoge mate afhankelijk zijn van uitzendbureaus voor het vinden van een baan en accommodatie. Deze afhankelijkheid wordt versterkt door een gebrek aan duidelijke, meertalige informatie over wonen en werken op lokaal niveau. Doordat er geen centraal platform is waar zij met hun vragen terecht kunnen, is het lastig voor migranten om de juiste informatie te vinden. Ook voelen zij zich geen volwaardige inwoner van Nederland, ze voelen zich niet gewaardeerd en geaccepteerd. Daardoor, en doordat ze vaak maar tijdelijk in Nederland zijn, zijn er weinig migranten die goed geïntegreerd zijn en participeren in de (lokale) samenleving. Goede informatievoorziening komt de integratie en participatie in de samenleving ten goede, aangezien arbeidsmigranten een prettigere werk- en woonplaats kunnen vinden en geaccepteerd worden. Hoewel de afkomst van migranten per regio verschilt, zal voor veel van hen waarschijnlijk gelden dat ze tegen gelijksoortige problemen aanlopen. De oplossingen die worden besproken in het rapport, zijn daarmee voor alle regio’s in Nederland relevant.

Opzet van een Migratie informatie punt

Uit het onderzoek komt naar voren dat er veel belangstelling is voor een online en offline meertalig informatieloket, waar arbeidsmigranten terecht kunnen bij vragen en problemen rondom wonen en werken in de regio. Hiervoor moet een structureel georganiseerde en gefinancierde taskforce worden opgezet, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers, arbeidsmigranten, gemeenten, de provincie, nationale en internationale (Europese) overheden. Naast het verbeteren van de informatievoorziening, is het bovendien belangrijk om een wervingsplan met bewustwordingscampagne (en eventueel aanvullende programma’s) op te zetten, om het negatieve stigma aan te pakken dat op arbeidsmigratie rust. Vanwege de samenwerking die dit iniatief van verschillende regionale, nationale en internationale partijen vereist, is het belangrijk dat alle regio's en provincies in Nederland aandacht geven aan dit onderwerp.

 

*Deze grafiek geeft inzicht in de afkomst van migranten in Nederland. Deze data includeert dus meer dan alleen arbeidsmigranten. Desondanks geeft deze grafiek goed inzicht in de herkomstlanden van arbeidsmigranten zoals besproken in dit artikel.

POWERED BY

powered by