FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Betere informatievoorziening voor arbeidsmigranten in Noord-Brabant

Belangrijkste inzichten
  • In opdracht van provincie Noord-Brabant heeft Togaether een onderzoeksrapport gepubliceerd over het opzetten van een Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP).
  • Arbeidsmigranten zijn van groot belang voor Brabantse werkgevers, maar hebben vaak te maken met uitbuiting, slechte huisvesting en slechte arbeidsvoorwaarden.
  • In het rapport wordt onderzocht wat het profiel van een arbeidsmigrant is, tegen welke problemen zij aanlopen en welke oplossingen hierbij kunnen helpen.
  • Verder wordt besproken welke bouwstenen ten grondslag liggen aan een structurele oplossing, welke scenario's er zijn voor de toekomst en wordt er advies over een plan van aanpak en randvoorwaarden gegeven.

In opdracht van provincie Noord-Brabant heeft Togaether een verkenning en mogelijke ontwikkeling van een businessplan onderzocht voor een Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP). Arbeidsmigranten zijn namelijk gekwalificeerde en goedkope arbeidskrachten die van groot belang zijn voor Brabantse werkgevers, maar tegelijkertijd ook tot de kwetsbare groepen van de maatschappij behoren. Zij krijgen vaak te maken met uitbuiting, slechte huisvesting en slechte arbeidsvoorwaarden. Door middel van het Brabants Migratie Informatie Punt wil Noord-Brabant hulp bieden aan arbeidsmigranten, zodat zij goed geïnformeerd zijn en kunnen uitkijken naar veilig en prettig wonen en werken in Noord-Brabant. 

 U kunt het rapport hier lezen.

Het profiel van een arbeidsmigrant

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste arbeidsmigranten in Noord-Brabant komen uit Midden en Oost-Europa. Ongeveer 45% van alle arbeidsmigranten is Pools. Daarnaast zijn ook Roemenië, Bulgarije en Hongarije belangrijke herkomstlanden. Dit is ook te zien in de migratieachtergrond van inwoners van Noord-Brabant, in de visualisatie hierbeneden. Het gaat voornamelijk om relatief jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar. Arbeidsmigranten in Noord-Brabant werken veel in de sectoren landbouw, logistiek en industrie. Uitzendbureaus vormen daarbij een belangrijke schakel tussen werkgevers en arbeidsmigranten: ongeveer de helft van hen is werkzaam via een uitzendbureau.

Migratieachtergrond (top 5), naar provincie
Problemen van arbeidsmigranten 

Arbeidsmigranten lopen tegen enkele problemen aan bij het vestigen in Nederland. Ten eerste zijn zij in hoge mate afhankelijk van uitzendbureaus voor het vinden van een baan en accommodatie. Deze afhankelijkheid wordt versterkt door een gebrek aan duidelijke, meertalige informatie over wonen en werken in Noord-Brabant. Doordat er geen centraal platform is waar zij met hun vragen terecht kunnen, is het lastig voor migranten om de juiste informatie te vinden. Ook voelen zij zich geen volwaardige inwoner van Nederland: ze voelen zich niet gewaardeerd en geaccepteerd. Daardoor, en doordat ze vaak maar tijdelijk in Nederland zijn, zijn er weinig migranten die goed geïntegreerd zijn en participeren in de (lokale) samenleving. Goede informatievoorziening komt de integratie en participatie in de samenleving ten goede, zodat arbeidsmigranten een fijnere werk- en woonplaats kunnen vinden en geaccepteerd worden. 

Opzet van een brabants Migratie informatie punt

Uit het onderzoek komt naar voren dat er veel belangstelling is voor een online en offline meertalig informatieloket, waar arbeidsmigranten terecht kunnen bij vragen en problemen rondom wonen en werken in de regio. Hiervoor moet een structureel georganiseerde en gefinancierde taskforce worden opgezet, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers, arbeidsmigranten, gemeenten, de provincie, nationale en internationale (Europese) overheden. Naast het verbeteren van de informatievoorziening, is het belangrijk om een wervingsplan met bewustwordingscampagne (en eventueel aanvullende programma’s) op te zetten, om het negatieve stigma aan te pakken dat op arbeidsmigratie rust.

POWERED BY

powered by