FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Brabant groeit, natuurlijke aanwas nadert omslagpunt

Belangrijkste inzichtem
  • Brabant groeit, groei natuurlijke aanwas nadert omslagpunt
  • Jongeren trekken voor studie weg uit Brabant, Brabant is aantrekkelijk voor gezinnen
  • De grootste verhuisbewegingen vinden plaats tussen Brabant en Zuid-Holland, Gelderland en Limburg

Het aantal inwoners van de provincie Noord-Brabant is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 11.500 mensen per jaar gegroeid. Het grootste deel van deze groei komt door migratie (9.400 personen), het andere deel uit natuurlijk aanwas (2.100 personen). Brabant kende in de periode 2013-2017 zowel een positief buitenlands als binnenlands migratiesaldo. Vooral veel 30- tot 50-jarigen (met kinderen) en ouderen trekken naar Brabant. Jongeren verlaten de regio vaker voor studie. Brabant kent met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (randstad) een negatief binnenlands migratiesaldo. 

In de periode 2013-2017 werden in Brabant jaarlijks gemiddeld 23.780 mensen geboren en overleden er gemiddeld 21.670 mensen per jaar. Dat betekende dat de natuurlijke aanwas uitkwam op gemiddeld 2.100 mensen per jaar. In de vijf jaar daarvoor bedroeg de gemiddelde natuurlijke aanwas jaarlijks nog 5.500 mensen. Het migratiesaldo is de afgelopen vijf jaar met ongeveer 9.700 personen toegenomen. Het grootste deel van deze groei komt door een toename van het buitenlands migratiesaldo (8.000 personen). Op 1 januari 2018 had de provincie Noord-Brabant 2.528.000 inwoners. 

Bevolkingsontwikkeling naar componenten, Brabant
Brabant AANTREKKELIJK VOOR GEZINNEN EN OUDEREN
Brabant heeft vanaf 2011 vooral een positief binnenlands migratiesaldo. Vooral de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar ( gezinnen met kinderen) en de groep van 50 jaar en ouder vinden Brabant een aantrekkelijke regio om zich te vestigen.  Jongeren verlaten Brabant om in een andere regio te gaan studeren. Ook vertrekken er meer 25- tot 30-jarigen uit de regio dan dat er mensen uit deze leeftijdsgroep uit een andere provincie naar Brabant verhuizen. 
 
Binnenlands migratiesaldo naar leeftijd, Brabant
Brabant verliest inwoners aan de randstad

In de afgelopen vijf jaar kreeg de provincie Brabant gemiddeld bijna 1.900 inwoners per jaar erbij als gevolg van binnenlandse verhuizingen.  Vanuit Brabant verhuizen meer mensen naar Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, dan er vanuit deze provincies richting Brabant gaan. Het binnenlands migratiesaldo met de overige provincies is grotendeels positief, uitgezonderd Gelderland. De stroom van verhuisbewegingen is het grootst tussen Brabant en Zuid-Holland, Gelderland en Limburg.

Binnenlands migratiesaldo naar regio, Brabant

POWERED BY

powered by