FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Bevolkingsdaling Drenthe geremd door toename immigratie

Belangrijkste inzichten
  • Drenthe groeit de afgelopen jaren door een toename van buitenlandse migratie
  • Jongeren trekken voor studie weg uit Drenthe, Drenthe blijft aantrekkelijk voor gezinnen
  • Grootste verhuisbewegingen vinden plaats tussen Drenthe en Groningen, Overijssel en Friesland

De omvang van de Drentse bevolking schommelt al enkele jaren rond de 490.000 inwoners. Van 2011 tot en met 2015 nam de bevolking af. De laatste twee jaar groeit de bevolking. Deze groei ontstaat door een toegenomen immigratie, het saldo van natuurlijke aanwas en binnenlandse migratie is negatief. Vooral veel jongeren vertrekken voor hun studie naar een andere regio. Drenthe is een aantrekkelijke regio voor gezinnen en ouderen. Het meeste aantal inwoners verliest de provincie aan Gelderland, Noord-Holland en Overijssel. 

In de periode 2013-2017 werden in Drenthe jaarlijks gemiddeld 4.180 mensen geboren en overleden er gemiddeld 4.930 mensen. Dat betekende dat de natuurlijke aanwas uitkwam op een negatief saldo van gemiddeld 750 mensen per jaar. Gedurende de periode 2008-2012 was er nog een positief saldo van gemiddeld 110 mensen per jaar. Het migratiesaldo is vooral de laatste drie jaar sterk toegenomen. De afzonderlijke saldi, binnenlands en buitenlands migratiesaldo, zijn in 2016 en 2017 erg hoog. Dit heeft te maken met vluchtelingen die zich in Drenthe vestigen en vervolgens naar andere delen van het land verhuizen. Op 1 januari 2018 had de provincie Drenthe 492.100 inwoners.

Bevolkingsontwikkeling naar componenten, Drenthe
Drenthe aantrekkelijk voor gezinnen en ouderen

Sinds 2009 heeft Drenthe een negatief binnenlands migratiesaldo. In de periode 2010-2015 was er sprake van een negatief binnenlands migratiesaldo van tussen de 500 en 1.000 inwoners. Vooral veel jongeren verlaten Drenthe om in een andere regio te gaan studeren. Jaarlijks vertrekken er in de periode 2010-2015 gemiddeld bijna 2.000 15- tot 25-jarigen uit de provincie. Na de studie komt een klein deel van hen weer terug naar Drenthe. Drenthe blijkt voor de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar ( gezinnen met kinderen) en de groep van 50 jaar en ouder een aantrekkelijke regio om zich te vestigen. 

Binnenlands migratiesaldo naar leeftijd, Drenthe
Drenthe verliest vooral INWONERS aan ANDERE PROVINCIES

In de periode 2011-2015 verloor de provincie Drenthe gemiddeld bijna 800 inwoners per jaar als gevolg van binnenlandse verhuizingen. Alleen met Friesland en Flevoland heeft Drenthe een positief binnenlands migratiesaldo. De stroom van verhuisbewegingen is het grootst tussen Drenthe en Groningen, Overijssel en Friesland. 

Binnenlands migratiesaldo naar regio, Drenthe

POWERED BY

powered by