FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Bevolkingsdaling Limburg geremd door toename immigratie

Belangrijkste inzichten
  • Bevolkingsdaling vlakt af door een grotere toestroom van mensen uit het buitenland
  • Jongeren trekken voor studie weg uit Limburg, Limburg is aantrekkelijk voor gezinnen
  • De grootste verhuisbewegingen vinden plaats tussen Limburg en Brabant, Gelderland en Zuid-Holland

De omvang van de Limburgse bevolking schommelt al enkele jaren rond de 1.117.000 inwoners. Vanaf 2002 neemt de bevolking af, de zogeheten krimp. In 2016 was er sprake van een bevolkingstoename, terwijl de daling in 2017 beperkt was. De groei (2016) en afvlakking van de daling (2017) ontstaat door een toename van de immigratie. Het saldo van natuurlijke aanwas en binnenlandse migratie is echter nog steeds negatief. Vooral veel jongeren vertrekken voor hun studie naar een andere regio. Limburg is voor gezinnen en ouderen een aantrekkelijke regio om zich te vestigen. Limburg verliest het meeste aantal inwoners aan de provincies Brabant, Noord-Holland en Gelderland. 

In de periode 2013-2017 werden in de provincie Limburg jaarlijks gemiddeld 8.880 mensen geboren en overleden er gemiddeld 11.440 mensen. Dat betekende dat de natuurlijke aanwas uitkwam op een negatief saldo van gemiddeld 2.550 mensen per jaar. In de periode 2008-2012 was er nog een negatief saldo van gemiddeld 1.200 mensen per jaar. Het totale migratiesaldo is vooral de laatste drie jaar sterk toegenomen. Deze groei komt door een toename van de immigratie, het binnenlands migratiesaldo blijft negatief.  Op 1 januari 2018 had de provincie Limburg 1.117.200 inwoners.

Bevolkingsontwikkeling naar componenten, Limburg
Limburg AANTREKKELIJK VOOR GEZINNEN EN OUDEREN

Vooral veel jongeren tussen 15 en 25 jaar verlaten Limburg om in een andere regio te gaan studeren: gemiddeld bijna 1.500 per jaar. Ook vertrekken er meer 25- tot 30-jarigen uit de regio dan er mensen uit deze leeftijdsgroep uit een andere provincie naar Limburg verhuizen. Voor de leeftijdsgroep 30 tot 50 (gezinnen met kinderen) en de groep van 50 jaar en ouder is Limburg blijkbaar een aantrekkelijke regio om zich te vestigen.

Binnenlands migratiesaldo naar leeftijd, Limburg
Limburg VERLIEST VOORAL INWONERS AAN ANDERE PROVINCIES

In de periode 2013-2017 verloor de provincie Limburg gemiddeld bijna 1.800 inwoners per jaar als gevolg van binnenlandse verhuizingen. De stroom van verhuisbewegingen is het grootst tussen Limburg en Brabant, Gelderland en Zuid-Holland. Als gevolg van de ligging van Limburg zijn de migratiestromen tussen Limburg en het merendeel van de overige provincies beperkt. 

Binnenlands migratiesaldo naar regio, Limburg

POWERED BY

powered by