FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Brabant: aantal faillissementen blijft op een laag niveau

Belangrijkste inzichten
  • Het aantal faillissementen in Nederland was in september 2018 op het laagste niveau sinds het begin van deze eeuw
  •  In Brabant is de trendlijn van het aantal faillissementen van bedrijven al ruim een jaar redelijk vlak 
  • Het aantal failliet verklaarde natuurlijke personen met een eenmanszaak ligt in Brabant aanzienlijk lager dan het aantal failliet verklaarde bedrijven
Aantal faillissementen in Nederland op het laagste niveau sinds 2000. Ook in Noord-Brabant?

Op 11 oktober 2018 liet het CBS weten dat in september 2018 het aantal failliet verklaarde bedrijven in Nederland op het laagste niveau ligt sinds het begin van deze eeuw. In september zijn 211 bedrijven failliet verklaard, 32 minder dan in augustus 2018. Dit lage aantal faillisementen is het gevolg van de positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie.

In Brabant gingen in september 39 bedrijven  failliet. Dit is voor Brabant niet het laagste niveau van de eeuw. Toch ligt het aantal laag vergeleken met de afgelopen vijf jaar: in de maand september 2014 lag het aantal failliet verklaarde bedrijven in Brabant nog bijna twee keer zo hoog. De trend is in de provincie al ruim een jaar redelijk vlak. 

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen, Brabant

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. 

Faillissementen natuurlijke personen met eenmanszaak fors lager dan bedrijven die failliet gaan

Naast bedrijven die failliet verklaard worden, gaan er ook natuurlijke personen met een eenmanszaak failliet. Het aantal van dit soort faillissementen lag in de afgelopen periode lager dan in voorgaande jaren. Sinds maart 2017 is de trend redelijk vlak. 

Opvallend is dat het aantal faillissementen van natuurlijke personen met een eenmanszaak structureel fors lager ligt dan het aantal bedrijven dat maandelijks failliet gaat. In september 2018 gingen in Brabant 4 natuurlijke personen met een eenmanszaak failliet (tegenover 39 bedrijven). Relatief gezien is het verschil nog groter; er zijn meer eenmanszaken dan bedrijven en zeker sinds het pre-crisisjaar 2008 is het aantal eenmanszaken fors toegenomen.

Een verklaring voor het grote verschil in aantal faillissementen is dat een groot deel van de natuurlijke personen met eenmanszaken tegenwoordig uit zzp’ers bestaat. Deze ondernemingen zijn minder kapitaalintensief en hebben geen personeel. ZZP'ers kiezen er eerder voor om het bedrijf zelf stop te zetten dan dat ze faillissement aanvragen. Een andere verklaring is dat het oprichten van een BV sinds 2012 eenvoudiger is geworden, doordat het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro is afgeschaft. Dit maakt dat een deel van de bedrijven een minder stabiele basis heeft dan voorheen het geval was.

Aantal faillissementen van natuurlijke personen met eenmanszaak, Brabant

POWERED BY

powered by