FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Brabant: steeds meer banen volgens de banenafspraak

belangrijkste inzichten
  • 1.900 banen erbij voor mensen met een arbeidsbeperking
  • Brabant ligt op koers om doelstellingen eind 2026 te behalen
  • Brabantse bedrijfsleven op schema, overheidssectoren blijven nog achter

In het Sociaal akkoord 2013 is afgesproken om landelijk 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De markt stelt zich garant voor 100.000 banen in 12 jaar en de overheid voor 25.000 banen in 10 jaar. Het gaat voornamelijk om banen voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. 

Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

Eind maart 2018 waren er in Brabant volgens de definitie van de banenafspraak 17.100 banen: tienduizend banen via een regulier dienstverband en de rest via een uitzendcontract of detachering (trendrapportage banenafspraak van het UWV). Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 is het aantal banen volgens de banenafspraak toegenomen met bijna 1.900 banen. Er kwamen 2.000 banen bij via een regulier dienstverband en er waren 100 banen minder via een uitzendcontract of detachering.

Trend banen volgens banenafspraak, Brabant
Brabantse bedrijfsleven op schema

Om de landelijke ambities voor 2026 te kunnen realiseren, stelt de Werkkamer elk jaar indicatief en per arbeidsmarktregio de doelstellingen op voor de banen volgens de banenafspraak. De Brabantse arbeidsmarktregio's lagen eind 2017 op schema: er moesten 17.174 banen zijn en er waren 17.235 banen.

Ten opzichte van de nulmeting eind december 2012 is het aantal banen volgens de banenafspraak met 4.900 banen toegenomen. Vooral het bedrijfsleven heeft via reguliere dienstverbanden gezorgd voor deze groei. Het aantal banen bij de werkgevers in de overheidssectoren blijft enigszins achter. Overheden besteden werk voor lager geschoolden voor een groot deel uit aan de markt. Bovendien is veel werk bij overheden kennisintensief. Dat kan verklaren waarom het lastig blijkt om een grote instroom van arbeidsbeperkten bij overheden te realiseren. 

Ontwikkeling aantal banen volgens banenafspraak t.o.v. nulmeting, Brabant

Aanbevelingen voor werkgevers in de overheid: 

  • Enthousiasmeren en motiveren van de werkgevers bij overheden door per overheidssector een ambassadeur van de banenafspraak aan te stellen.
  • De ambassadeur zoekt ook naar creatieve oplossingen om mensen te plaatsen.
  • Een vraagbaak en kennisbank voor de werkgevers.
  • Het duurzaam beleggen van de uitvoering van de banenafspraak, onder meer door het op te nemen in de reguliere HR-processen, inclusief de bijbehorende middelen.
  • ‘Omgekeerd plaatsen' blijkt vaak succesvol: op basis van de mogelijkheid van de kandidaat wordt een takenpakket samengesteld. Deze werkwijze verdient verdere uitwerking.
 
 

POWERED BY

powered by