FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Brabantse werkloosheid daalt niet verder

belangrijkste Inzichten
  • De werkloosheid in Brabant bevindt zich op een historisch laag niveau  van 3,1% van de beroepsbevolking. Gemeten door het cbs over het 2e kwartaal van 2019.
  • Ten opzichte van 2018 is de werkloosheid stabiel, terwijl deze in het afgelopen jaar in sommige andere provincies juist verder daalde.
  • De Brabantse werkloosheid ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 3,3%. 
  • Ten opzichte van piekjaar 2014 daalde de werkloosheid in Brabant met maar liefst 61%. 
  • Het aandeel werkzoekenden onder mensen van hogere leeftijd, met een migratieachtergrond of een lager opleidingsniveau is het hardst gedaald.
  • Bergen op Zoom kende in 2018 relatief de hoogste werkloosheid (4,1%), Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden de laagste (2,6%). 
Werkloosheid in Brabant bereikt nieuw dal

Als we kijken naar de ontwikkeling van de werkloosheid in Brabant sinds 2003, valt meteen op dat deze zich in een nieuw dal bevindt. In het 2e kwartaal van 2019 was het aandeel werklozen 3,1%. Dit is ongeveer gelijk aan het percentage vlak voor de economische crisis van 2008. Op het hoogtepunt in 2014 bedroeg de werkloosheid zelfs 7,9%, wat wil zeggen dat deze in de afgelopen 5 jaar met maar liefst 61% is gedaald. Sinds het laatste kwartaal van 2018 is de werkloosheid nagenoeg stabiel. 

In dit artikel gaan we dieper in op de werkloosheid in Brabant. Eerder waren cijfers van het UWV al in de regionale media.

Werkloosheidspercentage, per kwartaal - Brabant
Stagnatie in daling van werkloosheid

Hoewel de Brabantse werkloosheid sinds eind vorig jaar niet verder daalde, is een kleine verhoging van de werkloosheid sinds die tijd weer bijgetrokken. Vergeleken met het 1e kwartaal van 2019 daalde de werkloosheid weer met 0,4 procentpunt. De grootste daling vond plaats in Zuid-Holland, waar de werkloosheid in één kwartaal maar liefst 0,8 procentpunt daalde. Toch zit de Brabantse werkloosheid nog onder het landelijk gemiddelde van 3,3%. Het huidige werkloosheidspercentage varieert van 4,1% in Groningen tot 2,8% in Zeeland. De Brabantse werkloosheid staat met 3,1% op de gedeelde 7e plek van alle provincies.

Werkloosheidspercentage, naar provincie
Daling werkloosheid zorgt voor afname groepsverschillen

Interessant is dat de daling van de werkloosheid op landelijk niveau het sterkst is voor subgroepen in de beroepsbevolking die relatief veel werklozen kennen. Dit effect is voor Brabant het best zichtbaar in de vergelijking van mensen met- en zonder migratieachtergrond. Sinds 2014 is de werkloosheid van Brabanders met niet-Westerse migratieachtergrond afgenomen met maar liefst 7,6 procentpunt, terwijl die van Brabanders met Nederlanse achtergrond daalde met 3,2 procentpunt. 

Werkloosheidspercentage, naar afkomst - Brabant

Vergelijkbare patronen zijn zichtbaar voor subgroepen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Je zou dus kunnen stellen dat de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot convergentie, het naar elkaar toe groeien, van verschillende groepen werkzoekenden. 

Werkeloosheid HET HOOGST IN Bergen op Zoom EN HET LAAGST IN Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden

Tot slot is het aandeel werklozen relatief het hoogst voor inwoners van de gemeente Bergen op Zoom (4,1%) en relatief het laagst voor de gemeenten Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden (2,6%). Hoofdstad Den Bosch kwam uit op 3,4%, hetzelfde als het landelijk gemiddelde en laag t.o.v. de G4.

Werkloosheidspercentage, naar gemeente
Bronnen

Omroep Brabant - Werkloosheid daalt, werkgevers krijgen vacatures niet vervuld
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1924?region=2
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1925?region=2
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1926?region=2

POWERED BY

powered by