FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

CBS: De arbeidsmarkt in cijfers 2021

Belangrijke inzichten
  • Door de coronacrisis kromp de Nederlandse economie in 2020 met 3,8 procent.
  • Deze krimp werd in 2021 echter weer volledig gecompenseerd, doordat de economie in dat jaar met 5 procent groeide.
  • De arbeidsmarkt is inmiddels zeer krap. Het aantal werklozen was nog nooit zo laag als in 2021 en het aantal vacatures nog nooit zo groot. Dit leidt tot de krapste arbeidsmarkt van de afgelopen 50 jaar.
  • De arbeidsmarkt vertoont dus een opwaartse lijn, waarbij de coronacrisis slechts een korte maar hevige onderbreking was.
  • Of de opwaartse trend zich voortzet, is echter de vraag. Nederland vergrijst met een beperkt aantal arbeidskrachten tot gevolg, bedrijven kampen met de financiële gevolgen van de coronacrisis, zoals belastingschulden en terug te betalen tegemoetkomingen (denk aan NOW), en we kampen met oplopende inflatie en verstoorde toeleveringsketens.
De arbeidsmarkt in cijfers 2021

Eind april heeft het CBS het rapport De arbeidsmarkt in cijfers 2021 gepubliceerd, op basis van de data die in april 2021 beschikbaar waren. Hiermee geeft het CBS een breed overzicht van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, die in 2021 een sterke opwaartse trend kende na de coronacrisis. Zo wordt aandacht geschonken aan thema's als vraag en aanbod naar arbeid, arbeidsomstandighedenlonen en loonkosten, inkomen, uitkeringen.

lees verder

 CBS: Webpublicatie
  CBS: De arbeidsmarkt in cijfers 2021

Actuele cijfers over de arbeidsmarkt

  ArbeidsmarktInZicht: dataportaal

 

 

 

POWERED BY

powered by