FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

CBS: mkb-ondernemers voelen spanning op de arbeidsmarkt

Belangrijke inzichten
  • Er zijn meer mkb-ondernemers die in 2022 een uitbreiding van het personeelsbestand verwachten, dan ondernemers die een krimp verwachten.
  • Ondernemers in het mkb hebben momenteel steeds meer moeite met het vinden van personeel. Dit blijkt ook uit de conjunctuurenquête, waarin een recordaandeel ondernemers in Q4 2021 aangeeft personeelstekorten als grootste belemmering voor hun bedrijf te zien.
  • In het middenbedrijf (50-250 werknemers), voorziet ongeveer 38% een toename van het personeel in 2022, terwijl slechts 4% een krimp verwacht.
  • In het kleinbedrijf (5-50 werknemers) is het aandeel ondernemers dat in 2022 een toename van het personeel verwacht, gestegen van 2% vorig jaar naar 25% in het huidige jaar.
  • Voor alle bedrijfstakken geldt dat ondernemers in het middenbedrijf personeelstekorten vaker als belemmering zien dan ondernemers in het kleinbedrijf. Zo voorzag ruim 55% van de horeca-ondernemers in het middenbedrijf problemen in dit opzicht, terwijl dit voor minder dan 30% van de horeca-ondernemers in het kleinbedrijf gold.
Ervaren belemmeringen van alle ondernemers (klein-, midden- en grootbedrijf)
Ervaren belemmeringen van ondernemers

Met de filters in de grafiek kunt u de ontwikkeling voor verschillende regio's zien. Wilt u een bepaalde lijn uitlichten? Klik dan de legenda-items aan om ongewenste categorieën uit te schakelen in de grafiek.

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Klik dan op de onderstaande link voor het volledige artikel, of bezoek het dataportaal van ArbeidsmarktInZicht voor meer grafieken en artikelen over de economie.

  CBS: Ondernemers in het mkb voelen meer spanning op de arbeidsmarkt
  Dataportaal ArbeidsmarktInZicht

POWERED BY

powered by