FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkenden, naar beroep en leeftijd, NL (%)

Op basis van brondata van het CBS, CBS microdata (EBB) hebben we per beroep het aantal werkenden in een regio inzichtelijk gemaakt naar leeftijd.
Gezien het lage detail niveau van de gegevens, zijn deze gegevens alleen beschikbaar op het niveau van Nederland en kiezen we ervoor om de gegevens in procentuele aantallen in plaats van absolute getallen weer te geven.


De enquête beroepsbevolking (EBB) is een zogenaamd roterend panelonderzoek met 5 peilingen waarmee vanaf verslagjaar 2003 cijfers worden gepubliceerd.

Werkenden: Personen die betaald werk hebben. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Peilmoment: per jaar

Bron: EBB

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by