FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Coronacrisis vraagt nú om actieve aandacht voor brede welvaart

Belangrijke inzichten
  • Tussen 2013 en 2020 steeg de brede welvaart in alle Nederlandse regio's.
  • Er zijn echter forse regionale verschillen.
  • Deze verschillen zijn voornamelijk terug te voeren op woontevredenheid. Mensen in grootstedelijke regio's wonen bijvoorbeeld dicht op elkaar en kampen met een lagere milieukwaliteit.
  • De coronacrisis heeft vooralsnog niet voor een daling van de brede welvaart gezorgd. Wel is er al een afvlakking van de groei te zien. 
  • Eerdere crises toonden aan dat de brede welvaart vaak later (hard) getroffen wordt en ook langzamer herstelt dan zaken als het bruto nationaal product. Het herstel na de financiële crisis van 2008 heeft bijvoorbeeld 10 jaar geduurd.
  • Beleidsmakers doen er dus goed aan om hier nu al aandacht voor te hebben.
Analyse brede welvaart

Om de welvaart van een land in kaart te brengen, wordt vaak het bruto binnenlands product per capita aangehaald. Welvaart is echter breder dan alleen de economische groei en daarom is het van belang dat er aandacht is voor andere factoren, zoals welzijn, gezondheid, onderwijs, leefomgeving etc. Recentelijk heeft de Rabobank daarom een studie uitgevoerd naar de ontwikkeling van de brede welvaart in Nederland tussen 2013 en 2020. Hieruit blijkt o.a. dat de brede welvaart nog niet gedaald is als gevolg van de coronacrisis, maar dat de groei wel al afvlakt. Ook zijn er sterke verschillen tussen regio's (zie de onderstaande kaart).


Klik op de onderstaande link voor een beknopte versie van het rapport van de Rabobank of download daaronder de volledige studie.

Lees meer

Rabobank: Coronacrisis vraagt nú om actieve aandacht voor brede welvaart

  Laat herstel brede welvaart niet weer tien jaar duren

POWERED BY

powered by