FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Werkloosheid - Lisse

Werkloze beroepsbevolking

Werkloze beroepsbevolking (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Werkloze beroepsbevolking per jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkzame en werkloze beroepsbevolking, per jaar (AIZ 3.0)_1
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Samenstelling werkloze beroepsbevolking naar kenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking, naar geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Werkloosheidspercentage

Werkloosheidspercentage per jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloosheidspercentage (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Werkloosheidspercentage naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Top 10 laagste werkloosheidspercentage, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloosheidspercentage, naar regio en kwartaal (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Werkloosheidspercentage naar kenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ranking werkloosheidspercentage, naar provincie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (15-05-2024)
Top 10 hoogste werkloosheidspercentage, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloosheidspercentage, naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloosheidspercentage, naar opleidingsniveau (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkloosheidspercentage, naar geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Ww-uitkeringen

WW-uitkeringen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
WW-uitkeringen (AIZ 3.0) - Combination
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Ww-uitkeringen naar regio, jaarmutatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Ww-uitkeringen naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Ww-uitkeringen naar beroepsklasse (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Ww-uitkeringen naar sector, jaarmutatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Ww-uitkeringen naar beroepsklasse, jaarmutatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Ww-percentage, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Samenstelling ww-uitkeringen naar sector, naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)

Ww-uitkeringen naar persoonskenmerken

WW-uitkeringen naar persoonskenmerken (AIZ 3.0; lijndiagram)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Samenstelling WW-uitkeringen naar persoonskenmerken; per regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Samenstelling WW-uitkeringen naar persoonskenmerken (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Ww-uitkeringen naar kenmerken, naar regio | jaarmutatie (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Ww-uitkeringen naar persoonskenmerken, maandmutatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Ww-uitkeringen naar kenmerken, naar regio |maandmutatie (%) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)
Samenstelling ww-uitkeringen naar persoonskenmerken | aandeel (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV(02-05-2024)

Personen met een ww-uitkering

Personen met een WW-uitkering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Personen met een ww-uitkering naar geslacht en leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Personen met een ww-uitkering naar geslacht (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Personen met een ww-uitkering naar leeftijd (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Personen met een ww-uitkering naar regio | maandmutatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Samenstelling personen met een ww-uitkering naar regio (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)
Personen met een ww-uitkering naar regio | jaarmutatie (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-05-2024)

POWERED BY

powered by