FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De arbeidsmarkt in Zorg & Welzijn in Utrecht

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • De arbeidsmarkt in Zorg & Welzijn staat eind coronajaar 2020 op een kruispunt. De sector is met 1,4 miljoen mensen goed voor 1 op de 6 arbeidsplaatsen in Nederland.
  • De urgente thema's zijn o.a. aantallen arbeidsplaatsen, mobiliteit van personeel, actuele vacatures, en de hoogte van de werkdruk en het ziekteverzuim. 
  • Etil brengt op lokaal niveau de specifieke dynamiek op de arbeidsmarkt Zorg & Welzijn in kaart met ArbeidsmarktInBeeld - een 'zusterplatform' van AIZ. 
  • Dit doen we voor de werkgeversverbanden in Zorg & Welzijn, die samenwerken in RegioPlus. In Utrecht is Utrechtzorg het regionale werkgeversverband. 
  • Kijk zelf eens op het Zorgdashboard van Utrecht voor meer informatie. 
  • Vragen of opmerkingen? Neem contact op via info@arbeidsmarktinbeeld.nl.
De arbeidsmarkt in Zorg & Welzijn

De arbeidsmarkt in Zorg & Welzijn staat eind coronajaar 2020 op een kruispunt. De zorgsector is met 1,4 miljoen mensen goed voor 1 op de 6 arbeidsplaatsen in Nederland, maar heeft ook te maken met een een hoge werkdruk, veel verzuim en krapte in bepaalde medische en verzorgende beroepen. 

De arbeidsmarkt in Zorg & Welzijn is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers- en brancheorganisaties. De (grote) werkgevers in Zorg & Welzijn, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, maar ook organisaties voor thuiszorg en jeugdzorg, hebben zich per zorgregio verenigd in een werkgeversverband. De 14 werkgeversverbanden werken landelijk weer samen in RegioPlus als koepelorganisatie. 

Etil research group brengt voor deze 14 werkgeversverbanden al enkele jaren de dynamiek op de regionale arbeidsmarkt in Zorg & Welzijn in kaart. Trends en ontwikkelingen op thema's als  aantallen arbeidsplaatsen, mobiliteit van personeel, actuele vacatureswerkdruk en ziekteverzuim worden met visualisaties ontsloten in een dashboard per regio.

Inzicht per werkgeversverband & Regio

Dit regionale arbeidsmarktportaal, ArbeidsmarktInBeeld, is daarmee een 'zusterplatform' van ArbeidsmarktInZicht, voor gebruikers die specifiek op Zorg & Welzijn willen inzoomen.

Voor Utrecht is Utrechtzorg de regionale werkgeversorganisatie. Met meer dan 80 aangesloten zorgorganisaties bedient zij de RegioPlus gebieden Amersfoort en omgeving, Gooi-en Vechtstreek en Utrecht en omgeving. RegioPlus gebieden zijn specifiek op Zorg & Welzijn toegesneden arbeidsmarktregio's. Het werkgeversverband plaatst zelf ook regelmatig artikelen en onderzoeken naar thema's omtrent werken in de zorg. 

Neem een kijkje op het ArbeidsmarktInBeeld dashboard van Utrechtzorg:
https://utrechtzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/.

Om nog actueler zicht te krijgen op o.a. overwerk, mobilteit en ziekteverzuim in tijden van Corona is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog een onderdeel over Inzetbaarheid aan het dashboard toegevoegd:
https://utrechtzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/utrechtzorg-dashboard/?sectionId=8023.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ArbeidsmarktInBeeld?
Neem dan contact met ons op via info@arbeidsmarktinbeeld.nl.

POWERED BY

powered by