FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De Brabantse economie 2018

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • De Brabantse economie groeide in 2018 met 3,0%, hetgeen iets hoger ligt dan de Nederlandse groei in 2018 (2,7%). 
  • Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Holland en Utrecht was de groei bovengemiddeld. 
  • De Friese economie kende met 2,2 procent de laagste groei van alle provincies (exclusief delfstofwinning).   
  • Alle Brabantse COROP-gebieden kenden in 2018 een hogere groei dan Nederland. Zuidoost-Brabant (3,2 procent) en Noordoost-Brabant (3,1 procent) kenden de grootste toename, gevolgd door Midden-Brabant en West-Brabant (beiden 2,8 procent)

Het CBS heeft in april 2019 de voorlopige gegevens over de regionale economie 2018 gepubliceerd.  In deze analyse staan de belangrijkste regionale economische ontwikkelingen centraal: Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in regio's? Waar groeide de economie het sterkst? Welke COROP-gebieden kenden een bovengemiddelde economische groei? 

groei ECONOMIE Brabant iets hoger dan landelijk

De Brabantse economie groeide in 2018 met 3,0 procent, hetgeen hoger is dan de Nederlandse groei in 2018 (2,7 procent). Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Holland en Utrecht was de groei bovengemiddeld.
Doordat de aardgaswinning nog meer is afgenomen kromp de economie van Groningen met 0,8 procent. Exclusief de delfstoffenwinning kende de Friese economie met 2,2 procent de laagste groei van alle provincies.  

Economische groei 2018, naar provincie
flevoland, groot-amsterdam, gooi en vechtstreek en oost-zuid-holland STERKSTE GROEI in 2018

Kijken we naar de fijnmazigere COROP-indeling dan groeiden Flevoland, Groot-Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en Oost-Zuid-Holland met 3,4 procent het sterkst. 
Alle Brabantse COROP-gebieden kenden in 2018 een hogere groei dan Nederland. Zuidoost-Brabant (3,2 procent) en Noordoost-Brabant (3,1 procent) kenden de grootste toename, gevolg door Midden-Brabant en West-Brabant (beiden 2,8 procent)

Economische groei 2018, naar COROP

* Gemeentelijke herindelingen in 2018 hebben invloed op de ontwikkeling van Oost-Groningen, Overig Groningen, Noord-Friesland en Zuidwest-Friesland

POWERED BY

powered by