FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De economie van Noord-Holland-Noord in 2018

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • De COROP-gebieden Alkmaar en omgeving en Kop van Noord-Holland groeiden in 2018 met respectievelijk 2,6% en 2,3%. Dit was een vergelijkbare groei dan het jaar daarvoor. 
  • De economische groei in Noord-Holland-Noord ligt in 2018 lager dan de Nederlandse groei (2,7%) en de groei in de provincie Noord-Holland (3,2%)
  • Binnenlandse consumptie en de woningmarkt, drijvende krachten achter de relatief hoge groei in Nederland, hebben in Noord-Holland-Noord minder effect. 
  • Van de COROP-gebieden kenden de regio's Flevoland, Groot-Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek en Oost-Zuid-Holland de sterkste groei in 2018. 

Het CBS heeft in april 2019 de voorlopige gegevens over de regionale economie 2018 gepubliceerd.  In deze analyse staan de belangrijkste regionale economische ontwikkelingen centraal: Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in regio's? Waar groeide de economie het sterkst? Welke COROP-gebieden kenden een bovengemiddelde economische groei? 

ECONOMIE Noord-holland-noord blijft sterk groeien

De economie in de COROP-gebieden Alkmaar en omgeving en Kop van Noord-Holland groeiden in 2018 met respectievelijk 2,6% en 2,3%. Dit was vrijwel eenzelfde groei dan het jaar daarvoor.  Daarmee ontwikkelt de economie van Noord-Holland-Noord, gemiddelde van beide COROP-gebieden, zich in lijn met de landelijke hoogconjunctuur.
Tijdens de recessie (2009-2013) is de economie in Noord-Holland-Noord gemiddeld sterker gekrompen dan die van Nederland als geheel, daarbinnen werd Noord-Holland-Noord in vergelijking met de Regio Alkmaar relatief sterk geraakt. 

Economische groei, 2008-2018, Noord-Holland-Noord
Economische groei Noord-Holland-Noord lager dan landelijk

De economie van Noord-Holland-Noord loopt gemiddeld genomen iets achter bij de landelijke ontwikkelingen.  De bestedingen die voortvloeien uit de aantrekkende woningmarkt en de consumptie – de drijvers van de huidige hoogconjunctuur – slaan in het huidige tijdsbestek met name neer in de grote steden. Ook in 2018 ligt de economische groei in Noord-Holland-Noord lager dan de Nederlandse groei (2,7%) en de groei in de provincie Noord-Holland (3,2%).

Economische groei 2018, naar provincie
FLEVOLAND, GROOT-AMSTERDAM, GOOI EN VECHTSTREEK EN OOST-ZUID-HOLLAND STERKSTE GROEI IN 2018

Kijken we naar de fijnmazigere COROP-indeling dan groeiden Flevoland, Groot-Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en Oost-Zuid-Holland met 3,4 procent het sterkst. De drijvende krachten achter de relatief hoge groei in Nederland, binnenlandse concumptie en de woningmarkt, hebben in deze regio's een groot effect. 

Economische groei 2018, naar COROP

* Gemeentelijke herindelingen in 2018 hebben invloed op de ontwikkeling van Oost-Groningen, Overig Groningen, Noord-Friesland en Zuidwest-Friesland

POWERED BY

powered by