FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De Limburgse economie 2017

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • De Limburgse economie groeide in 2017 met 2,9%, hetgeen gelijk is aan de Nederlandse groei in 2017. 
  • Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Holland en Utrecht was de groei bovengemiddeld. 
  • Noord-Limburg (3,2%) groeide iets harder dan het landelijke gemiddelde, terwijl  Zuid-Limburg (2,8%) en Midden-Limburg (2,7%) een net iets lagere groei hadden.  

Het CBS heeft eind vorig jaar de nieuwste gegevens over de regionale economie 2017 gepubliceerd.  In deze analyse staan de belangrijkste regionale economische ontwikkelingen centraal: Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in regio's? Waar groeide de economie het sterkst? Welke COROP-gebieden kenden een bovengemiddelde economische groei? 

Groei economie limburg gelijk aan landelijk

De Limburgse economie groeide in 2017 met 2,9 procent, hetgeen gelijk is aan de Nederlandse groei in 2017. Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Holland en Utrecht was de groei bovengemiddeld. 
De economieën van de drie noordelijke provincies werden allen gedrukt door de afname in de delfstoffenwinning, maar alleen de economie in Groningen kromp in 2017 (met 0,5 procent). Ook exclusief de delfstoffenwinning kenden de Groningse economie met 2,2 procent de laagste groei van alle provincies. 

Economische groei, naar provincie 
ZUIDOOST-BRABANT EN FLEVOLAND STERKSTE GROEI

Kijken we naar de fijnmazigere COROP-indeling dan groeiden Zuidoost-Noord-Brabant en Flevoland met 4,2 procent het sterkst.
De groei in het Limburgse COROP-gebied Noord-Limburg (3,2 procent) lag boven het landelijke gemiddelde. De gebieden Zuid-Limburg en Midden-Limburg hadden met 2,8 procent en 2,7 procent een groei die net onder het landelijke gemiddelde lag. 

Economische groei, naar corop-gebied

 

POWERED BY

powered by