FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De Overijsselse economie 2018

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • De Overijsselse economie groeide in 2018 met 2,8%, hetgeen iets hoger ligt dan de Nederlandse groei in 2018 (2,7%). 
  • Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Holland en Noord-Brabant was de groei bovengemiddeld. 
  • De Friese economie kende met 2,2 procent de laagste groei van alle provincies (exclusief delfstofwinning).   
  • Twente (2,7%) kende in 2018 een vergelijkbare groei als Nederland, terwijl Noord-Overijssel en Zuidwest-Overijssel (2,9%) een iets hogere groei hadden. 

Het CBS heeft in april 2019 de voorlopige gegevens over de regionale economie 2018 gepubliceerd.  In deze analyse staan de belangrijkste regionale economische ontwikkelingen centraal: Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in regio's? Waar groeide de economie het sterkst? Welke COROP-gebieden kenden een bovengemiddelde economische groei? 

groei ECONOMIE Overijssel iets hoger dan landelijk

De Overijsselse economie groeide in 2018 met 2,8 procent, hetgeen iets hoger is dan de Nederlandse groei in 2018 (2,7 procent). Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Holland en Noord-Brabant was de groei bovengemiddeld. Doordat de aardgaswinning nog meer is afgenomen kromp de economie van Groningen met 0,8 procent. Exclusief de delfstoffenwinning kende de Friese economie met 2,2 procent de laagste groei van alle provincies.  

Economische groei 2018, naar provincie
flevoland, groot-amsterdam, gooi en vechtstreek en oost-zuid-holland STERKSTE GROEI in 2018

Kijken we naar de fijnmazigere COROP-indeling dan groeiden Flevoland, Groot-Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en Oost-Zuid-Holland met 3,4 procent het sterkst. 
De groei in de Overijsselse COROP-gebieden Zuidwest-Overijssel (2,9 procent) en Noord-Overijssel (2,9 procent) lag iets boven de Nederlandse groei. De regio Twente had met 2,7 procent een vergelijkbare groei als Nederland. 

Economische groei 2018, naar COROP

* Gemeentelijke herindelingen in 2018 hebben invloed op de ontwikkeling van Oost-Groningen, Overig Groningen, Noord-Friesland en Zuidwest-Friesland

POWERED BY

powered by