FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De Brabantse economie 2017

Belangrijkste inzichten
  • De Brabantse economie groeide in 2017 met 3,3% en ligt daarmee boven de economische groei in Nederland 2,9%.
  • Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Holland en Utrecht was de groei bovengemiddeld. 
  • Zuidoost-Brabant groeide samen met Flevoland in 2017 het sterkst.
  • West-Brabant en Midden-Brabant groeiden iets harder dan het landelijke gemiddelde, terwijl Noordoost-Brabant een lagere groei had. 

Het CBS heeft eind vorig jaar de nieuwste gegevens over de regionale economie 2017 gepubliceerd.  In deze analyse staan de belangrijkste regionale economische ontwikkelingen centraal: Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in regio's? Waar groeide de economie het sterkst? Welke COROP-gebieden kenden een bovengemiddelde economische groei? 

economie brabant groeide bovengemiddeld

De Brabantse economie groeide in 2017 met 3,3 procent en ligt daarmee boven de economische groei in Nederland 2,9 procent. Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Holland en Utrecht was de groei bovengemiddeld. 
De economieën van de drie noordelijke provincies werden allen gedrukt door de afname in de delfstoffenwinning, maar alleen de economie in Groningen kromp in 2017 (met 0,5 procent). Ook exclusief de delfstoffenwinning kenden de Groningse economie met 2,2 procent de laagste groei van alle provincies. 

Economische groei, naar provincie
Zuidoost-brabant en flevoland sterkste groei

Kijken we naar de fijnmazigere COROP-indeling dan groeiden Zuidoost-Noord-Brabant en Flevoland met 4,2 procent het sterkst. De groei in de regio's West-Noord-Brabant (3,3 procent) en Midden-Noord-Brabant (3,0 procent) lag net iets boven het landelijke gemiddelde. De regio Noordoost-Noord-Brabant had met 2,4 procent een groei onder het landelijke gemiddelde. 

Economische groei, naar corop-gebied

 

POWERED BY

powered by