FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De Drentse economie 2017

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • De Drentse economie groeide in 2017 met 2,3% en ligt daarmee beneden de economische groei in Nederland 2,9%.
  • Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Holland en Utrecht was de groei bovengemiddeld. 
  • De economieën van de drie noordelijke provincies werden allen gedrukt door de afname in de delfstoffenwinning.
  • Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Drenthe groeiden net iets minder hard dan het landelijke gemiddelde, terwijl Noord-Drenthe een aanzienlijk lagere groei had. 

Het CBS heeft eind vorig jaar de nieuwste gegevens over de regionale economie 2017 gepubliceerd.  In deze analyse staan de belangrijkste regionale economische ontwikkelingen centraal: Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in regio's? Waar groeide de economie het sterkst? Welke COROP-gebieden kenden een bovengemiddelde economische groei? 

ECONOMIE drenthe groeide minder hard

De Drentse economie groeide in 2017 met 2,3 procent en ligt daarmee beneden de economische groei in Nederland 2,9 procent. Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Holland en Utrecht was de groei bovengemiddeld. 
De economieën van de drie noordelijke provincies werden allen gedrukt door de afname in de delfstoffenwinning, maar alleen de economie in Groningen kromp in 2017 (met 0,5 procent). Ook exclusief de delfstoffenwinning kenden de Groningse economie met 2,2 procent de laagste groei van alle provincies. 

Economische groei, naar provincie
ZUIDOOST-BRABANT EN FLEVOLAND STERKSTE GROEI

Kijken we naar de fijnmazigere COROP-indeling dan groeiden Zuidoost-Noord-Brabant en Flevoland met 4,2 procent het sterkst.
De groei in de Drentse COROP-gebieden Zuidwest-Drenthe (2,7 procent) en Zuidoost-Drenthe (2,6 procent) lag net iets onder het landelijke gemiddelde. Het gebied Noord-Drenthe had met 1,6 procent een veel lagere groei dan het landelijke gemiddelde. 

Economische groei, naar corop-gebied

 

POWERED BY

powered by