FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

De Utrechtse economie 2017

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • De Utrechtse economie groeide in 2017 met 3,2% en ligt daarmee boven de economische groei in Nederland 2,9%.
  • Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Holland en Noord-Brabant was de groei bovengemiddeld. 
  • Groningen was de enige provincie met krimp; dit kwam door het verder dichtdraaien van de gaskraan. 

Het CBS heeft eind vorig jaar de nieuwste gegevens over de regionale economie 2017 gepubliceerd.  In deze analyse staan de belangrijkste regionale economische ontwikkelingen centraal: Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in regio's? Waar groeide de economie het sterkst? Welke COROP-gebieden kenden een bovengemiddelde economische groei? 

ECONOMIE Utrecht GROEIDE BOVENGEMIDDELD

De Utrechtse economie groeide in 2017 met 3,2 procent en ligt daarmee boven de economische groei in Nederland 2,9 procent. Flevoland was de provincie met de hoogste economische groei. Ook in Noord-Brabant en Noord-Holland was de groei bovengemiddeld. 
De economieën van de drie noordelijke provincies werden allen gedrukt door de afname in de delfstoffenwinning, maar alleen de economie in Groningen kromp in 2017 (met 0,5 procent). Ook exclusief de delfstoffenwinning kenden de Groningse economie met 2,2 procent de laagste groei van alle provincies. 

Economische groei, naar provincie
ZUIDOOST-BRABANT EN FLEVOLAND STERKSTE GROEI

Kijken we naar de fijnmazigere COROP-indeling dan groeiden Zuidoost-Noord-Brabant en Flevoland met 4,2 procent het sterkst. Het COROP-gebied Utrecht is qua indeling gelijk aan de indeling van de provincie Utrecht, zodat de economische groei dan ook gelijk is voor beide gebieden (3,2 procent)

Economische groei, naar corop-gebied

 

POWERED BY

powered by