FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Drentse werkloosheid daalt naar 8 duizend personen

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • In het 4e kwartaal van 2018 waren er in Drenthe 8 duizend mensen werkloos, 3,2% van de beroepsbevolking
  • Tussen het vierde kwartaal van 2017 en 2018 nam het aantal werklozen in Drenthe met 4 duizend af
  • Het Drentse werkloosheidspercentage (3,2%) ligt in het 4e kwartaal van 2018 onder het landelijke gemiddelde van 3,5%
  • De werkloosheid is in het 4e kwartaal van 2018 in Drenthe duizend lager dan in het 4e kwartaal van 2008, het begin van de economische crisis
  • Relatief sterke afname werkloosheid onder jongeren, vrouwen en lager opgeleiden
WERKLOOSHEID in Drenthe DAALT NAAR 8 DUIZEND PERSONEN

In het vierde kwartaal van 2018 waren er in Drenthe 8 duizend mensen werkloos, 3,2 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen in Drenthe is sinds 2014 vrijwel voortdurend gedaald. Tussen het vierde kwartaal van 2017 en 2018 nam het aantal werklozen met 4 duizend af. Door de daling van de werkloosheid is de spanning op de Drentse arbeidsmarkt in 2018 verder opgelopen. 
De werkloosheid in het vierde kwartaal van 2018 is in Drenthe duizend lager dan in het vierde kwartaal van 2008, bij het begin van de economische crisis. De werkloosheid is vanaf 2003 nog nooit zo laag geweest in Drenthe. 

Werkloze beroepsbevolking, Drenthe 
sterke afname werkloosheid in drenthe

Groningen noteerde met 4,8 procent de hoogste werkloosheid in het vierde kwartaal van 2018, gevolgd door Flevoland en Zuid-Holland met respectievelijk 4,1 procent en 4,0 procent. Met 3,0 procent was de werkloosheid het laagste in Zeeland. In Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant was de werkloosheid eveneens relatief laag. Het Drentse werkloosheidspercentage (3,2 procent) ligt in het 4e kwartaal van 2018 ook onder het landelijke gemiddelde van 3,5 procent. 

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen het vierde kwartaal van 2017 en 2018 met 0,8 procentpunt af. De werkloosheid daalde in alle provincies. Deze daling liep uiteen van -1,5 procentpunt in Drenthe tot -0,3 procentpunt in Gelderland. 

Werkloosheidspercentage, naar provincie (4e kw 2018)
STERKE DALING WERKLOOSHEID ONDER VROUWEN EN JONGEREN

Mannen in de beroepsbevolking in Drenthe waren in 2018 (jaargemiddelde) iets minder vaak werkloos dan vrouwen. In 2018  was het werkloosheidspercentage voor mannen 3,8 en voor vrouwen 4,0. Tussen 2017 en 2018 nam het werkloosheidspercentage in Drenthe bij vrouwen meer af dan bij mannen, respectievelijk -1,5 en -0,6 procentpunt. 

In 2018 waren er in Drenthe 3 duizend jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos. Dat is 7,4 procent van de jonge beroepsbevolking. In 2017 was dat 9,2 procent in Drenthe. De jongerenwerkloosheid ligt altijd hoger dan voor de oudere beroepsbevolking. Van de werkloze jongeren volgt ruim drie kwart nog onderwijs. Zij zijn in de meeste gevallen op zoek naar een bijbaan. 
In 2018 was het werkloosheidspercentage in Drenthe voor 25 tot 45-jarigen 2,6 procent (2 duizend werklozen) en voor 45 tot 75-jarigen 3,7 procent (5 duizend werklozen). Tussen 2017 en 2018 nam het werkloosheidspercentage in Drenthe onder 45 tot 75-jarigen iets meer af dan bij 25 tot 45-jarigen, respectievelijk -1,1 en -0,9 procentpunt. 

Werkloosheidspercentage: geslacht en leeftijd, Drenthe
WERKLOOSHEID ONDER LAAGOPGELEIDEN DAALT STERK

Het werkloosheidspercentage in Drenthe daalt naarmate het opleidingsniveau hoger is. In 2018 (jaargemiddelde) was de werkloosheid het hoogst onder lager opgeleiden (6,4 procent). Onder hoger opgeleiden was de werkloosheid in Drenthe meer dan twee keer zo laag (2,7 procent). 
Tussen 2017 en 2018 nam het werkloosheidspercentage in Drenthe af voor lager (-1,5 procentpunt) en middelbaar (-1,4 procentpunt) opgeleiden. Bij hoger opgeleiden bleef het werkloosheidspercentage gelijk. 

Werkloosheidspercentage, naar opleidingsniveau, Drenthe

 

POWERED BY

powered by