FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Drentse werkloosheid daalt verder

belangrijkste Inzichten
  • De werkloosheid in Drenthe bevindt zich op een historisch laag niveau  van 3% van de beroepsbevolking. Gemeten door het cbs over het 2e kwartaal van 2019.
  • Ten opzichte van 2018 is de werkloosheid verder gedaald, terwijl deze in het afgelopen jaar in sommige andere provincies stagneerde.
  • De Drentse werkloosheid ligt onder het landelijk gemiddelde van 3,3%. 
  • Ten opzichte van piekjaar 2015 daalde de werkloosheid in Drenthe met maar liefst 63%. 
  • Het aandeel werkzoekenden onder mensen een hogere leeftijd, een migratieachtergrond of een lager opleidingsniveau is het hardst gedaald.
  • Assen kende in 2018 relatief de hoogste werkloosheid (4,2%), Aa en Hunze de laagste (3,2%). 
Werkloosheid in Drenthe bereikt nieuw dal

Als we kijken naar de ontwikkeling van de werkloosheid in Drenthe sinds 2003, valt meteen op dat deze zich op een historisch laag niveau bevind. In het 2e kwartaal van 2019 was het aandeel werklozen 3,0%. Dit is 0,6 procentpunt lager dan vlak voor de economische crisis van 2008. Toen was het nog 3,6%. Op het hoogtepunt in 2014 bedroeg de werkloosheid zelfs 8,1%, wat wil zeggen dat deze in de afgelopen 5 jaar met maar liefst 63% is gedaald. Sinds het laatste kwartaal van 2018 is de werkloosheid verder gedaald. 

In dit artikel gaan we dieper in op de werkloosheid in Drenthe. Eerder waren cijfers van het UWV al in de regionale media.

Werkloosheidspercentage, per kwartaal - Drenthe
Verdere daling van werkloosheid redelijk uniek

De daling in het afgelopen jaar is uniek gezien het feit dat in de meeste andere provincies de werkloosheid stabiel werd of zelfs iets steeg. Vergeleken met het 1e kwartaal van 2019 daalde de werkloosheid weer met 0,4 procentpunt. De grootste daling vond plaats in Zuid-Holland, waar de werkloosheid in één kwartaal maar liefst 0,8 procentpunt daalde. Toch zit de Drentse werkloosheid nog onder het landelijk gemiddelde van 3,3%. Het huidige werkloosheidspercentage varieert van 4,1% in Groningen tot 2,8% in Zeeland. De Drentse werkloosheid staat met 3,0% op de 11e plek van alle provincies.

Werkloosheidspercentage, naar provincie
Daling werkloosheid zorgt voor afname groepsverschillen

Interessant is dat de daling van de werkloosheid op landelijk niveau het sterkst is voor subgroepen in de beroepsbevolking die relatief veel werklozen kennen. Dit effect is voor Drenthe het best zichtbaar in de vergelijking van mensen met- en zonder migratieachtergrond. Sinds 2013 is de werkloosheid van Drentenaren met een niet-Westerse migratieachtergrond afgenomen met maar liefst 8,3 procentpunt, terwijl die van Drentenaren met Nederlanse achtergrond daalde met 3,1 procentpunt. 

Werkloosheidspercentage, naar afkomst - Drenthe

Vergelijkbare patronen zijn zichtbaar voor subgroepen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Je zou dus kunnen stellen dat de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot convergentie, het naar elkaar toe groeien, van verschillende groepen werkzoekenden. 

Werkeloosheid HET HOOGST IN Assen EN HET LAAGST IN Aa en hunze

Tot slot is het aandeel werklozen relatief het hoogst voor inwoners van de gemeente Assen (4,2%) en relatief het laagst voor de gemeente Aa en Hunze (2,6%). Hoofdstad Assen heeft een hogere werkloosheid t.o.v. het landelijk gemiddelde, maar laag t.o.v. de G4.

Werkloosheidspercentage, naar gemeente
Bronnen

Dagblad van het Noorden: Opnieuw minder werklozen in Drenthe en Groningen.
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1924?region=1
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1925?region=1
https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/index/1926?region=1

POWERED BY

powered by