FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Economie Utrecht groeide in 2019 met 4,6%

Belangrijkste inzichten
  • De economie  in Utrecht groeide in 2019 met 4,6 procent*, hetgeen aanzienlijk hoger is dan de Nederlandse groei in 2019 (1,8 procent).
  • De drie provincies met de grootste economische groei in 2019 waren Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.
  • De hoogste economische groei in 2019 vond plaats in de regio’s Almere en Haarlemmermeer.
  • De economie van Groningen kromp met 0,9 procent. Dat kwam vooral door de afname van de aardgaswinning. Exclusief de verminderde aardgaswinning zou de economie van Groningen met 1,1 procent zijn gegroeid.

Cijfers economische groei 2019 voor Zuid-Holland en Utrecht zijn enigzins vertekend door een  gemeentelijke herindeling die een gebied van Zuid-Holland aan Utrecht toevoegde. Zonder deze economische herindeling zou de economische groei in Zuid-Holland in 2019 hoger liggen en in de provincie Utrecht lager uitvallen. 

Het CBS heeft in april 2020 de voorlopige gegevens over de regionale economie 2019 gepubliceerd.  In deze analyse staan de belangrijkste regionale economische ontwikkelingen centraal: Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in regio's? Waar groeide de economie het sterkst? Welke COROP-gebieden kenden een bovengemiddelde economische groei? 

Groei Utrecht veel hoger dan landelijk

De economie in Utrecht groeide in 2019 met 4,6 procent*, hetgeen aanzienlijk hoger is dan de Nederlandse groei in 2019 (1,8 procent). Hiermee staat de provincie op de eerste plaats qua groeiers, met Flevoland (3,1 procent) op de tweede en Noord-Holland (2,5 procent) op de derde plaats. De groei van Utrecht werd vooral veroorzaakt door de handel en de eerdergenoemde gemeentelijke herindeling. Flevoland groeide vooral dankzij de handel en de toegenomen bevolking. Noord-Holland groeide met 2,5 procent door onder andere de goede resultaten van de zakelijke dienstverlening en informatie- en communicatiesector. Verder kromp de economie van Groningen met 0,9 procent. Dat kwam vooral door de afname van de aardgaswinning. Exclusief de verminderde aardgaswinning zou de economie van Groningen met 1,1 procent zijn gegroeid.

* Cijfers economische groei 2019 voor Zuid-Holland en Utrecht zijn enigzins vertekend door een  gemeentelijke herindeling die een gebied van Zuid-Holland aan Utrecht toevoegde. Zonder deze economische herindeling zou de economische groei in Zuid-Holland in 2019 hoger liggen en in de provincie Utrecht lager uitvallen. 

Economische groei 2019, naar provincie
Alemere en Haarlemmermeer kenden in 2019 hoogste groei

De hoogste economische groei in 2019 vond plaats in de regio’s Almere en Haarlemmermeer. In beide regio’s nam de economie, uitgedrukt in volume bbp, met 4,0 procent toe, terwijl de Nederlandse economie met 1,8 procent groeide. Evenals in 2018 werd in Almere de economische groei gedreven door een toename van de bevolking en de goede prestaties van leasebedrijven. Maar ook de handel en de bouwnijverheid droegen in belangrijke mate bij aan de groei. De economie van Haarlemmermeer en omstreken profiteerde evenals Almere van de bevolkingsgroei. Daarnaast waren de luchtvaart en de groothandel bedrijfstakken die voor economische groei zorgden.

Economische groei 2019, naar COROP

* Bij stadsgewest Utrecht en Zuid-Holland-Zuid zijn de cijfers over 2019 vertekend door een gemeentelijke herindeling

Lees meer

POWERED BY

powered by