FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Factsheets arbeidsmarktregio Zwolle, 2020

De huidige economische situatie zorgt voor zowel kansen als obstakels op de regionale arbeidsmarkt Zwolle, onderdeel van een van de grootste economische regio's van Nederland. Samenwerking tussen alle partijen is daarom belangrijk voor een duurzame balans op de arbeidsmarkt. Om dit te faciliteren, bieden onderstaande factsheets inzicht in de laatste ontwikkelingen in arbeidsmarktregio Zwolle.

Belangrijke onderwerpen en inzichten
  • De kansen en obstakels voor werkgevers en werknemers in verschillende sectoren.
  • Inzicht in o.a. de kenmerken van werkenden, het aantal vacatures, onbenut arbeidspotentieel, en arbeidsmarktspanning.
  • De ontwikkelingen van deze factoren door de coronacrisis en vergelijkingen met het landelijk niveau.
  • Voor de sectoren Zorg & Welzijn, Agro & Food, Creatieve Industrie, eCommerce & ICT, Bouw, Transport & Logistiek, Techniek & Energietransitie en Vrijetijdseconomie.

Zorg & welzijn

In vergelijking met Nederland werken er in de arbeidsmarktregio Zwolle relatief veel mensen in de sector Zorg & Welzijn. Door vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe en het aantal beschikbare arbeidskrachten af, wat het lastig maakt om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarnaast is de zorg als gevolg van de coronacrisis in 2020 extra onder druk komen te staan. Dit is zichtbaar aan o.a. een forse stijging in het aantal arbeidsplaatsen en de toegenomen arbeidsmarktspanning voor verpleegkundigen. 

Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie:

    Factsheet Zorg & Welzijn

Agro & FOod

In arbeidsmarktregio Zwolle werken verhoudingsgewijs aanzienlijk meer mensen in deze sector dan in gemiddeld Nederland. Dit onderstreept nogmaals het belang van deze sector voor arbeidsmarktregio Zwolle. De arbeidsmarkt blijft tot nu toe stabiel met een gemiddelde arbeidsmarktspanning. Effecten van de coronacrisis zijn zichtbaar in bijvoorbeeld het aantal vacatures, maar vooralsnog lijkt de impact van de crisis op deze sector redelijk beperkt.

Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie:

   Factsheet Agro & Food

 

Creatieve industrie

De creatieve industrie in arbeidsmarktregio Zwolle wordt hard geraakt door de coronacrisis in de vorm van teruglopende orderaantallen en afgelaste opdrachten. Vooral beroepsgroepen met een sterk creatief of kunstzinnig aspect, zoals architecten of beeldend kunstenaars, lijden hieronder. Dit is onder andere te zien aan verder afgenomen arbeidsmarktspanning, gekenmerkt als 'ruim' of 'zeer ruim'.  

Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie:

   Factsheet Creatieve Industrie

 

Ecommerce & ICT

De eCommerce en ICT sector ondervindt een ruime en consistente groei. Ondanks de coronacrisis is de arbeidsmarktspanning voor deze sector nog steeds hoog. De effecten van de coronacrisis zullen echter variëren per deelsector. eCommerce zal waarschijnlijk profiteren van de crisis, door het groeiende aantal online aankopen. ICT daarentegen, zal naar verwachting de investeringen zien dalen, doordat veel opdrachtgevers in financieel zwaar weer terecht zullen komen naarmate de crisis voortduurt. 

Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie:

   Factsheet eCommerce & ICT

 

Bouwsector

Na vijf jaar hoge productiegroei, lijkt de groei in de bouwsector voor arbeidsmarktregio Zwolle af te remmen, mede door de stikstofproblematiek en minder bouwvergunningen. In 2020 kwam daar de coronacrisis bovenop, waardoor de sector naar verwachting zal krimpen. De krapte op de arbeidsmarkt is niet verder toegenomen, en door vraaguitval wordt in 2020 en 2021 een afname van arbeidsmarktspanning verwacht.

Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie:

    Factsheet Bouwsector

Transport & Logistiek

Het is duidelijk dat de sectort Transport & Logistiek, evenals veel andere sectoren, de effecten van de coronacrisis duidelijk voelt. Voor heel 2020 wordt binnen de sector een gemiddelde omzetdaling van 5% voorzien. Het aantal arbeidsplaatsen in Transport en Logistiek in arbeidsmarktregio Zwolle is de afgelopen jaren structureel gestegen. In de prognoses t/m 2023 slaat dit om in een daling. De krapte op de arbeidsmarkt is in 2020 dan ook gedaald tot 'gemiddeld'.

Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie:

   Factsheet Transport & Logistiek

 

Techniek & Energietransitie

De energietransitie in Nederland heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er komen nieuwe banen bij, banen zullen verdwijnen, en bestaande banen zullen veranderen. Daarnaast zwakt de groei in deze sector af als gevolg van de coronacrisis. In arbeidsmarktregio Zwolle is de arbeidsmarkt voor veel beroepsgroepen in de sector Techniek en Energietransitie wel nog steeds krap. Er zijn echter, net als in de rest van Nederland, grote verschillen tussen beroepsgroepen binnen deze sector. 

Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie:

    Factsheet Techniek & Energietransitie

Vrijetijdseconomie

Waar deze sector eerder is benoemd tot speerpuntsector gezien de grote potentie door bovengemiddelde groei en een toename van het aantal buitenlandse toeristen, is deze positieve lijn afgebroken met de komst van de coronacrisis. In 2020 is een sterke daling in het aantal vacatures te zien, en de arbeidsmarktspanning is gedaald tot 'gemiddeld'. De verwachting is dat de sector in de toekomst steeds meer last zal krijgen van de coronacrisis.

Bekijk de onderstaande factsheet voor meer informatie:

   Factsheet Vrijetijdseconomie

Uitgelicht voor overheid

POWERED BY

powered by